Ποια λύση αποδέχονται,όσοι μας κατηγορούν ως απορριπτικούς;

Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

Στη φωτογραφία, ο Μαγάριος βάζει τα καλά του και χαμογελά στο φακό πίσω από τον πρωθυπουργό της κατοχής, Ταγίπ Ερντογάν!


Μερικοί που δεν μας χωνεύουν γιατί διασώσαμε την Κυπριακή Δημοκρατία, ψηφίζοντας ΟΧΙ στο σχέδιο Ανάν, μας κατηγορούν ως απορριπτικούς. Μας χαρακτηρίζουν έτσι, επειδή, κατά τη γνώμη τους, απορρίπτουμε οποιαδήποτε λύση. Μας κατηγορούν ότι προτιμούμε να μείνουμε όπως είμαστε, γιατί έχουμε μια παθολογική φοβία ενάντια στη λύση. Και θεωρούν ότι εκ προοιμίου απορρίπτουμε κάθε λύση, γιατί προτιμούμε τη de facto διχοτόμηση.

Φυσικά απορρίπτουμε με βδελυγμία αυτές τις κατηγορίες. Κι εμείς θέλουμε λύση με την ίδια επιθυμία, όπως κι αυτοί που αποδέχονται ως λύση το σχέδιο Ανάν ή κάτι παρόμοιο.

‘Ομως εμείς θέλουμε μια λύση που θα διατηρεί την οντότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως μέλους του ΟΗΕ και ως πλήρους και ισότιμου μέλους της Ε.Ε. Θέλουμε μια λύση όπου η Κυπριακή Δημοκρατία θα μετεξελιχθεί και θα έχει μια κυριαρχία, μια ιθαγένεια και μία διεθνή προσωπικότητα και θα μπορεί να διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλη την επικράτεια και για όλους τους νόμιμους κάτοίκους της Κύπρου.

Αυτοί που διακαώς επιθυμούν μιαν οποιαδήποτε λύση και κατηγορούν εμάς ως εθνικιστές που απορρίπτουμε τη λύση, ας μας απαντήσουν.

> Αποδέχονται μια λύση, όπου το κράτος θα είναι η ένωση δυο κρατών και θα προέλθει από παρθενογένεση;

> Αποδέχονται αλλαγή της συνθήκης προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ε.Ε.;

> Αποδέχονται μια λύση, όπου η κυριαρχία του κράτους θα είναι διπλή και θα ανήκει στις συνιστώσες πολιτείες;

> Αποδέχονται μια λύση, όπου η κεντρική κυβέρνηση δεν θα μπορεί να διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλη την επικράτεια;

> Αποδέχονται μια λύση, όπου οι αρχές της μιας συνιστώσας πολιτείας θα μπορούν να περιορίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα οποιαδήποτε ομάδας πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας;

> Αποδέχονται να συνεχιστούν οι εγγυήσεις της Τουρκίας, της Αγγλίας και της Ελλάδας, με δικαίωμα επέμβασης;

Ας απαντήσουν τι αποδέχονται από τα πιο πάνω να περιλαμβάνει η λύση, που αποδέχονται.

Αν αποδέχονται λύση με τις πιο πάνω πρόνοιες, τότε εμείς πραγματικά είμαστε απορριπτικοί της λύσης που εκείνοι επιθυμούν. Αν όμως συμφωνούν ότι δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τα πιο πάνω, τότε ούτε εμείς, είμαστε απορριπτικοί, ούτε αυτοί αποδέχονται οποιαδήποτε λύση. Αν όμως θέλουν να αποδεχθούμε πρόνοιες για να πλησιάσουμε και αποδεχτούμε τους τούρκικους όρους, τότε ναι, είμαστε απορριπτικοί.

Αν όμως οι ίδιοι δεν απορρίπτουν τις πιο πάνω απαράδεκτες πρόνοιες και δέχονται λύση που να τις περιλαμβάνει, όλες ή μερικές, τότε δεν έχουμε απλώς διαφορετική άποψη. Τότε υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Γιατί κάποτε οι διαφορές δεν προσδιορίζουν απλώς μια διαφορετική άποψη.

Θεόφιλος για το Christofias-watch