Ελένη Φωκά- Χαρά Νικοπούλου

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010Χωρίς περισσότερα λόγια. Πραγματικές δασκάλες που δίδαξαν ήθος και πατριωτισμό στα παιδιά τους.