Η ασφάλεια στο πλαίσιο λύσης του Κυπριακού προβλήματος

Κυριακή, 5 Ιουλίου 2009

Το υφιστάμενο σύστημα ασφάλειας


Με το υφιστάμενο σύστημα ασφάλειας, που βασίστηκε στις Συνθήκες Εγγυήσεως και Συμμαχίας του 1960, η Τουρκία πέτυχε δύο σημαντικούς στόχους, εξυπηρετώντας τη στρατηγική που χάραξε από τις αρχές της δεκαετίας του ’50 αναφορικά με τη δική της ασφάλεια. Ο πρώτος στόχος είναι ο διά παντώς αποκλεισμός της Ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα και ο δεύτερος να καταστεί η ίδια – μαζί με την Ελλάδα και τη Βρετανία – μια από τις εγγυήτριες δυνάμεις της εδαφικής ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας και της ασφάλειας και συνταγματικής τάξης της Κυπριακής Δημοκρατίας.


Το άρθρο IV της Συνθήκης Εγγύησεως λέει επί λέξει: «Εν περιπτώσει παραβιάσεως των διατάξεων της παρούσης συνθήκης, η Ελλάς, η Τουρκία και το Ηνωμένον Βασίλειον αναλαμβάνουσι την υποχρέωσιν όπως διαβουλεύωνται μετ’αλλήλων όσον αφορά τας παραστάσεις ή τα μέτρα τα αναγκαία δια την διασφάλισιν της τηρήσεως των εν λόγω διατάξεων. Εφ’όσον κοινή ή συντετονισμένη ενέργεια δεν ήθελεν αποδειχθή δυνατή, εκάστη των τριών εγγυητριών δυνάμεων επιφυλάσσει εαυτή το δικαίωμα όπως ενεργήση με μόνον σκοπόν την επαναφοράν της δια της παρούσης συνθήκης δημιουργηθείσης καταστάσεως». Όμως παρόλο που το άρθρο IV της Συνθήκης Εγγυήσεως μιλά για δικαίωμα επέμβασης, εντούτοις δεν αναφέρεται σε στρατιωτική επέμβαση, για τον απλούστατο λόγο ότι, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών καμιά χώρα δεν δικαιούται να επεμβαίνει στρατιωτικά σε άλλη χώρα, παρά μόνο με τη σαφή έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας.


Αυτό το σύστημα απέβη καταστροφικό και δεν μπορεί πλέον να διασφαλίζει την επιβίωση και την ασφάλεια της ευρωπαϊκής Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι Εγγυήτριες Δυνάμεις δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους, που καθορίζονται ρητά. Η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε τις Συνθήκες για προώθηση των γεωστρατηγικών της στόχων, που δεν είναι άλλοι από τον έλεγχο ολόκληρου του νησιού και τη δημογραφική αλλοίωση του. Με αφορμή το πραξικόπημα εισέβαλε στην Κύπρο το 1974 και έκτοτε διατηρεί στην Κύπρο κατοχικές δυνάμεις, αναγνώρισε το ψευδοκράτος που ανακυρήχθηκε στην κατεχόμενη Κύπρο, το οποίο ξεκάθαρα καταδίκασε το Συμβούλιο Ασφαλείας με τα ψηφίσματα 541 και 550 ως οντότητα νομικά ανύπαρκτη. Συνεχίζει την επί 35 χρόνια κατάφωρη παραβίαση των διατάξεων των συνθηκών.Η θέση του ΔΗΣΑΚΕΛ για τις εγγυήσεις

Όπως έχουν δηλώσει κατ’επανάληψιν πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες της Τουρκίας, σε μελλοντική λύση, απαιτούν δύο κράτη και δύο λαούς, παρθενογένεση στη δημιουργία νέου κράτους, που θα είναι συναιτερικό (όπως το εννοούν από το 1956) και φυσικά, τουρκικές εγγυήσεις στο διηνεκές, αφού προηγουμένως διαλυθεί και εξαφανισθεί διά παντώς η διεθνώς αναγνωρισμένη Κυπριακή Δημοκρατία.


Την συνέχιση του υφιστάμενου καταστροφικού συστήματος έσπευσε να υποστηρίξει χωρίς προφανή αφορμή, ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ Νίκος Αναστασιάδης. Μιλώντας στο Τρίτο του ΡΙΚ στις 18/10/2008, υποστήριξε ότι ναι μεν η Κυπριακή Δημοκρατία όντας μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν χρειάζεται ξένες εγγυήσεις. Χωρίς να γνωρίζουμε τι μεσολάβησε τις επόμενες μέρες προέβη στην ακόλουθη συμπληρωματική δήλωση: «ενδεχομένως, για να αποκαταστήσουμε την αυτοπεποίθηση του λαού, μπορεί να είναι χρήσιμο, για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, μικρό χρονικό διάστημα, οι εγγυήσεις αυτές να υπάρξουν».


Δεν διευκρινίζει όμως, πώς θα είναι χρήσιμες οι τουρκικές εγγυήσεις, πόσο «ορισμένο» και πόσο «μικρό» θα είναι το χρονικό διάστημα και ποιος θα αναγκάσει την Τουρκία να συμμορφωθεί αν η τελευταία, κατά την γνωστή πάγια τακτική της, αρνηθει να τερματίσει τα εγγυητικά – επεμβατικά της δικαιώματα. Συνταυτίζεται με την άποψη της Άγκυρας και έρχεται σε πλήρη σύγκρουση με τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης για κατάργηση τους. Αυτή του η ενέργεια είναι ακατανόητη και φανερώνει ότι ο ίδιος συνεχίζει ακάθεκτος τον υπονομευτικό του ρόλο.


Από την άλλη ο Πρόεδρος Δημήτρης Χριστόφιας, αν και στο προεκλογικό του πρόγραμμα στη σελίδα 11, τάσσεται κατά της ύπαρξης ξένων κηδεμόνων, αν και σε δημόσια του δήλωση στις 20/10/2008 είπε πως «για μια χώρα σύγχρονη, είναι αφύσικο να υπάρχουν εγγυήσεις, να έχουμε δηλαδή κηδεμόνες», αν και σε δηλώσεις του μετά από συνάντηση του με το Βρετανό Πρωθυπουργό Μπράουν είπε πως «ο κυπριακός λαός έχει κάθε λόγο να μη θέλει να συνεχιστούν οι εγγυήσεις, πολύ περισσότερο όταν η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ενταχθεί εξ ολοκλήρου στην Ε.Ε. και η Ομόσπονδη Κυπριακή Δμοκρατία θα συνεχίσει να είναι μέλος της Ε.Ε.», παρ’όλα αυτά στο μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε περήφανα με τον Μπράουν στις 5 Ιουνίου 2008, συμπεριλαμβάνεται η δέσμευση ότι «The two countries reiterate their commitment to their respective obligations under the Treaties signed in 1960». Οι συνθήκες στις οποίες αναφέρονται και οι οποίες υπεγράφησαν το 1960, είναι η Συνθήκη Εγκαθίδρυσης και οι Συνθήκες Εγγυήσεως και Συμμαχίας.


Πέραν της θέσης του ΔΗΣΑΚΕΛ, η διεκδίκηση της κατάργησης του συστήματος ασφάλειας του 1960, αποδυναμώνεται επίσης και από το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελλάδα δεν κατήγγειλαν επίσημα μέχρι σήμερα τις εν λόγω Συνθήκες, από την αδρανή μας στάση και τη μη συνεχή καταγγελία της Τουρκίας στον ΟΗΕ και στην ΕΕ, ότι επί 35 χρόνια παραβιάζει συνεχώς τις διατάξεις των Συνθηκών (π.χ. προβλέπεται να έχει στην Κύπρο 650 στρατιώτες και έχει 43.000, προβλέπεται να εξασφαλίσει τη συνταγματική τάξη και αντί τούτου προέβη σε εθνοκάθαρση, εποικισμό και δημιουργία παράνομης κρατικής οντότητας) και από τη θέση της πλευράς μας για πλήρη αποστρατιωτικοποίηση, που δημιουργεί κενό ασφάλειας, το οποίο θα εκμεταλλευτεί η Τουρκία για εμμονή στη διατήρηση των Συνθηκών Εγγυήσεως και Συμμαχίας 1960.Εισήγηση

Επειδή οι Συνθήκες Εγγυήσεως και Συμμαχίας είναι σε άμεση ρήξη με τους νόμους του διεθνούς διακρατικού συστήματος, είναι δοτές και εξυπηρετούν συμφέροντα τρίτων χωρών, είναι ενάντια σε θεμελιώδεις αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ, έχουν παραβιαστεί στο παρελθόν από την Τουρκία και πιθανή συνέχιση αυτών των Συνθηκών θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα αστάθειας που θα μεταφερθούν στην Ε.Ε., η πλευρά μας πρέπει να υποστηρίξει σθεναρά την κατάργηση τους. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, όπως απεδείχθη στην πράξη από την εφαρμογή τους.


Να εμμείνουμε στην αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος ασφάλειας με νέο σύστημα, το οποίο να βασίζεται στο δικαίωμα της αυτοάμυνας (άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη των ΗΕ) διατήρησης ιδίων Ενόπλων Δυνάμεων από το Κυπριακό Κράτος, την πλήρη συμμετοχή μας στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας της ΕΕ και συμμετοχή σε οργανισμούς συλλογικής ασφάλειας.


Σύμφωνα με το λέκτορα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Γιώργο Κέντα: «Το κράτος πρέπει να καταστεί ο ενιαίος φορέας της συλλογικής ελεύθερίας όλων των πολιτών του και η μόνη νόμιμη Αρχή, η οποία να διατηρεί το δικαίωμα άσκησης νόμιμης βίας. Αυτό σημαίνει ότι το Κυπριακό Κράτος πρέπει να απεξαρτηθεί από καθε μορφή κυριαρχίας από άλλα κράτη. Η αποκατάσταση της ασφάλειας του κυπριακού κράτους προϋποθέτει την οικοδόμηση των παραμέτρων άμυνας και ασφάλειας στο πλαίσιο της αρχής της κρατικής κυριαρχίας και του θεσμικού πλαισίου ευρωπαϊκών οργανισμών.»ΕΥΑΓΟΡΑΣ – για το christofias-watch

44 Σχόλια:

Μάριος είπε...

Η ευελιξία στο αποκορύφωμα της...άλλα λαλεί δημόσια ο Δημητρός και άλλα πάει και υπογράφει.

Για τον άλλο εκπρόσωπο του ΔΗΣΑΚΕΛ, τι άλλο να πει κανείς; Ο άνθρωπος αν εχρησιμοποιούσε την εξυπνάδα του για τα συμφέροντα της Κύπρου θα ήταν άξιος.

Αλλά προφανώς και οι δύο είναι όμηροι δεσμεύσεων που ανέλαβαν το 2004 και πασχίζουν να τις φέρουν εις πέρας!

Ανώνυμος είπε...

Μα, υπόγραψεν τίποτε και δεν μας το είπε;

Ρε τον άτιμο...

Τταντήρης

nekatomenos είπε...

@Μάριος: Οι "δεσμεύσεις του 2004" εν ξέρω που κολλούν με το θέμα. Μια φορά που εν εφκάλαν εμμονές τα παιθκιά του μπλογκ έννεν ανάγκη να τες φκάλλεις εσύ.

Τούτο εν ίσως ένα που τα λλία θέματα όπου συμφωνώ μαζί σας. Προτείνετε δηλαδή οι εγγυήσεις να συμπεριληφθούν στις διαπραγματεύσεις; Δεν νομίζω να θέλετε να σταματήσουν οι διαπραγματεύσεις με αφορμή τις εγγυήσεις, άλλωστε θέλετε λύση και δεν είσαστε απορριπτιστές, έτσι;

Ανώνυμος είπε...

Ρε νεκατωμένε, αν δεν εκατάλαβες γιε μου τι γράφει, ξαναδιάβασε την ανάρτηση. Ο Χριστόφιας υπόγραψε ότι δεν θα θέσει θέμα εγγυήσεων, και δημόσια χορεύκει μας ψιλό γαζί!

Ανώνυμος είπε...

Εσύ ρε τελευταίε Ανώνυμε, καταλαβαίνεις τι διαβάζεις; Όταν το απόσπασμα που παράθεσε ο συγγραφέας της ανάρτησης ΕΥΑΓΟΡΑΣ μιλά για “two countries” και “their respective obligations” (από τες Συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου) προφανώς τούτο αναφέρεται σε υποχρεώσεις που αφορούν την Αγγλία και την Κύπρο – εμείς τώρα και άμεσα θέλουμε να απαλλαγούμε από την τουρκική κατοχή ή από τους εγγλέζους και τες βάσεις τους; Μπορούμε να το παινούμε σε δυο ταμπλό;

Θα συμφωνήσω λίγο με τον Νεκατωμένο ότι το σημερινό κείμενο είναι ίσως ένα από τα πιο ήπια που μπήκαν σ’ αυτό το ιστολόγιο, όπου έγινε και σοβαρή προσπάθεια από τον συγγραφέα να επιχειρηματολογήσει. Αλλά μόνο στο πρώτο κομμάτι που αφορά “το υφιστάμενο σύστημα ασφάλειας” της Κύπρου. Μετά που ανακατώθηκε με τα πίτουρα και προσπάθησε να μας σερβίρει τη γνωστή καραμέλα του ΔΗΣΑΚΕΛ, τα κάνε σαλάτα ρωσική! Στην μεγάλη του προσπάθεια να ανακαλύψει κοινές θέσεις του ΑΚΕΛ με τον ΔΗΣΥ στο θέμα των εγγυήσεων (για να επιβεβαιώσει και η θεωρία του ΔΗΣΑΚΕΛ) μας σερβίρει ένα απόσπασμα από Μνημόνιο Συνεργασίας που ο Πρόεδρος υπέγραψε με τον Μπράουν, αλλά εγώ δεν κατάλαβα τι θέλει τελικά να αποδείξει ο ΕΥΑΓΟΡΑΣ! Που κολλά με τις εγγυήσεις αυτό που μας παράθεσε; Κι αν τελικά δεν υποστηρίζετε τις εγγυήσεις γιατί δεν κάνετε εισήγηση για αποστρατικοποίηση;

ΧιΧι

nekatomenos είπε...

"O TASSOS NA EPIVALI DIAFANIAN.MOUUUUUUUUUUUUUUHAHAHA
DITE TON DIKTI DIAFANIAS TIS KIPROU EPI TASSOU"
Κοίτα ανώνυμε [που σου εσβήσαν τα ποστ], έτσι συμπεριφορά εν μας τιμά εμάς που είμαστε της αντικαθεστωτικής σχολής. [Γιατί ένα εν το καθεστώς τζαι εν το σύμπλεγμα μακαριακοκυπριανικοτασσικών απορριπτικών τζαι αειστο Χριστόφιας-Watch να κάμμει πως το κατεστημένο τζαι η τυφλή αφωσίωση στα παλιά παραμύθκια της ηγεσίας μας εν... επαναστατική σκέψη.] Εν έσιει σχέση η διαφάνεια επί Τάσσου με την ανάρτηση.

Η φράση «The two countries reiterate their commitment to their respective obligations under the Treaties signed in 1960» εν μου λαλεί οτι οι εγγυήσεις θα παραμείνουν στο μέλλον, μόνο οτι παραμένουν σήμμερα. Ούτε καν λαλεί οτι εν θα τεθεί σαν θέμα. Μπορούμε να δούμε ένα λινκ για το πλήρες κείμενο;

Υπενθυμίζω εν τω μεταξύ, πως όταν ο Ντέιβιντ Μιλλιμπαντ είσιε [τάχα] πει οτι οι εγγυήσεις θα συζητηθούν μετά τη λύση [προκαλώντας αντιδράσεις], η δήλωση του στο βήμα ήταν η απείρως υπιότερη: "όσον αφορά τις εγγυήσεις, αναμένουμε πρώτα από τις δύο πλευρές να φθάσουν σε μια συμφωνία και στη συνέχεια θα δούμε πώς μπορούμε να διευκολύνουμε τις συνομιλίες". Δηλαδή έχουμε τον Υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας να λέει οτι μπορούν να συζητηθούν οι εγγυήσεις για να διευκολυνθούν οι συνομιλίες. Και ιδού το σχετικό λινκ: http://www.tovima.gr/default.asp?pid=49&ct=32&artid=270860 .

ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ είπε...

Πρώτον, η θεωρία του ΔΗΣΑΚΕΛ δεν είναι απλά θεωρία αλλά αναντίλεκτο γεγονός. Εκτός αν θέλουμε να στρουθοκαμηλίζουμε.
Δεύτερον, με τον ρυθμό που έχει πάρει ο Ευέλικτος να είσαστε σίγουροι ότι και τις Εγγυήσεις της Τουρκίας θα δεχτεί και άλλα πολλά. Μακάρι να βγω ψεύτης αλλά ο Δεκέμβριος πλησιάζει και πολλά θα φανερωθούν. Όπως φανερώθηκαν την περασμένη φορά.

nekatomenos είπε...

Πρώτον: η θεωρία του ΔΗΣΑΚΕΛ εν καταδικαστικό στοιχείο μόνο για όσους έχουν παλαιοδεξιοαριστερά κολλήματα. Εμένα εν με πειράζει θκυό κόμματα με διαφορετική οικονομική ιδεολόγια να ταυτίζουνται στο θέμα του μέλλοντος της χώρας.
Δεύτερον: νομίζω έδειξα καθαρά γιατί η παράθεση στο ποστ εν δείχνει αποδοχή των εγγυήσεων τζαι εζήτησα περισσότερα στοιχεία. Επίσης τζείνα που αποκαλύφτηκαν την προηγούμενη φορά ακόμα να τα δούμε με στοιχεία για αυτό μεν υποβαθμίζεις τον διάλογο με τις γνωστές κατηγορίες τζαι αν έσιεις όρεξη απάντα στες ερωτήσεις που έθεσα πιο πάνω.

Επιτροπή για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Κύπρο είπε...

Ο πιο κάτω σύνδεσμος παραπέμπει στο μνημόνιο συναντίληψης που υπογράφηκε:

http://www.moi.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/All/7674619781F64E9DC2257463002959D7?OpenDocument

ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ είπε...

Το πιο σοβαρό θέμα της χώρας μας είναι το Κυπριακό. Όλα τα άλλα είναι δευτερευούσης σημασίας. Η Κύπρος δεν βρίσκεται μεταξύ Βελγίου και Ολλανδίας αγαπητέ ανώνυμε. Η ταύτιση απόψεων του "εθνικόφρονος" ΔΗΣΥ και του "αριστερού" ΑΚΕΛ μόνο στη θεωρία του ΔΗΣΑΚΕΛ παραπέμπει. Και αν ακόμα αμφιβάλλεις αναρωτήσου τι θα ψήφιζε ο Αναστασιάδης αν στο δεύτερο γύρο των εκλογών περνούσαν Τάσσος - Χριστόφιας.

nekatomenos είπε...

Ευχαριστώ για το λινκ. Το λοιπόν, το [σχετικό με τις εγγυήσεις] κομμάτι που παρατίθεται στο πποστ έσιει ως εξής. Τα μπόλντ δικά μου:

"·The two countries reiterate their commitment to their respective obligations under the Treaties signed in 1960.
·The UK reiterates its commitment to its obligations as a Guarantor Power. The UK will continue fully to respect existing UN resolutions on Cyprus, including UNSCRs 541 and 550. Therefore the UK will not support any moves towards the partition of the island or the recognition or up-grading of any separate political entity on the island.
· In addition, the two countries will continue to work together in a constructive manner on all issues emanating from the Treaty of Establishment."

1. Δεν βλέπω δέσμευση στην εσαεί διατήρηση των συνθηκών εγγυήσεως. Οι αναφορές στις εγγυήσεις αφορούν στις υποχρεώσεις κάθε μέρους αυτή τη στιγμή. Δεν γίνεται αναφορά στη μετά-λύση εποχή.
2. Το ψήφισμα του ΣΑ 550 συμπεριλαμβάνει και τα ακόλουθα: "Calls upon all States to respect the sovereignty, independence, territorial integrity, unity and non-alignment of the Republic of Cyprus". Είναι μεν απλώς μια γενικότητα από αυτές που συμπεριλαμβάνονται συχνά σε ψηφίσματα, όμως θέτει σαν βάση την [τουλάχιστον νομική] ανεξαρτησία της ΚΔ. [http://www.un.int/cyprus/scr550.htm]
3. Ο Χριστόφιας δεν έθεσε απ' οτι φαίνεται ανοιχτά ζήτημα εγγυήσεων. Το τελευταίο σημείο που παραθέτω μπορεί να ερμηνευτεί σαν δέσμευση οτι θέματα που απορρέουν της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης [βάσεις, εγγυήσεις] θα συζητηθούν.

Το Μνημόνιο Συναντίληψης δεν αποτελεί διεκδίκηση κατάργησης των εγγυήσεων, όμως δεν αποτελεί ούτε και δέσμευση για το μέλλον της ΚΔ. Μάλιστα όπως ανάφερα ποιό πάνω ο Βρετανός ΥπΕξ έχει δηλώσει οτι το θέμα μπορεί να συζητηθεί όταν οι κυπριακές κοινότητες συμφωνήσουν έτσι ώστε "να διευκολυνθούν οι συνομιλίες".

Πλαστήρα: Αν "όλα τα άλλα είναι δευτερευούσης σημασίας" τότε θα έπρεπε να χαίρεσαι που το ΔΗΣΑΚΕΛ συμφωνεί οτι το Κυπριακό πρέπει να ληθεί άσχετα με τη γνώμη τους στα "δευτερευούσης σημασίας" θέματα [οικονομία, εκπαίδευση, ανεργία, όλα αυτά τα θέματα δηλαδή που δεν επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή όσο η εθνική μας υπερηφάνεια]. Το ΔΗΣΑΚΕΛ πειράζει μόνο όσους έχουν ακόμα εθνικιστοκομμουνιστικά κολλήματα και η απάντηση σου δεν αρκεί και δεν πείθει.

Ανώνυμος είπε...

ΑΠΟΡΙΕΣ ΕΝΟΣ ΒΛΑΚΑ:

Αφού πολλοί θεωρούν ότι ο ΔΗΣΥ συνεργάζεται με το ΑΚΕΛ, και το ΑΚΕΛ συνεργάζεται με το ΔΗΣΥ, και τα δύο Κόμματα αποτελούν το ΔΗΣΑΚΕΛ, και είναι και τα δύο πουλημένα και πράκτορες των ξένων, και το ΔΗΚΟ υποτάσσεται στο ΑΚΕΛ για τη νομή της εξουσίας, και η ΕΔΕΚ υποτάσσεται στο ΑΚΕΛ για τη νομή της εξουσίας, και το ΔΗΚΟ με την ΕΔΕΚ και το ΑΚΕΛ αποτελούν την Τριμερή, που είναι κάτι περίπου όπως το ΔΗΣΑΚΕΛ, και επειδή οι ιστορικοί ηγέτες του ΔΗΚΟ έχουν πεθάνει, και επειδή ο ιστορικός ηγέτης της ΕΔΕΚ δεν έχει το ρόλο που θα έπρεπε, και επειδή το μόνο Κόμμα που απομένει είναι το ΕΥΡΩΚΟ και επειδή προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι αρνητικό γι' αυτό το Κόμμα, όλοι αυτοί που συμφωνούν με τα ανωτέρω γιατί δεν πάνε να βοηθήσουν το τίμιο το ΕΥΡΩΚΟ παρά μόνο κάθονται και γράφουν τις απόψεις τους στα ιστολόγια;;;;

Και αν δεν μπορεί ούτε το ΕΥΡΩΚΟ να ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους, γιατί δεν εξωτερικεύουν την ενεργητικότητά τους στη δημιουργία ενός νέου πολιτικού σχηματισμού παρά μόνο κάθονται και γράφουν τις απόψεις τους στα ιστολόγια;;;;

Εάν δηλαδή εντοπίζουν όλους αυτούς τους κινδύνους σε σχέση με τις εγγυήσεις και άλλες παραμέτρους των συνομιλιών, και θεωρούν ότι κανένας (εκτός ίσως ένας) πολιτικός σχηματισμός δεν μπορεί να αναχαιτίσει την καταστροφή, και δεν τολμούν να φτιάξουν ένα νέο υγιη πολιτικό σχηματισμό, μήπως φέρουν περισσότερη ευθύνη από όλους τους άλλους, οι οποίοι άλλοι είτε δεν έχουν αντιληφθεί τι συμβαίνει, είτε είναι πράκτορες των ξένων;;;

Ανώνυμος είπε...

Ρε νεκατωμένε ποια είναι η άποψη σου για το Μακάριο Δρουσιώτη;

Ανώνυμος είπε...

Υπάρχει η πληροφορία ότι το Μάικλ Τζάκσον τον σκότωσαν από την Επαγρύπνηση επειδή είχε ελληνική καταγωγή (Μιχάλης Γιασωνής) και χρηματοδοτούσε το Κόμμα του Λίλλήκα. Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη πλευρά που ισχυρίζεται ότι η Τζάκσον είχε σκοτεινό ρόλο σε σχέση με το Δεκέμβρη... Ο Δεκέμβρης πρόκειται να είναι πολύ δύσκολος. Και κανένας Μάικλ Τζάκσον, ή Λατόγια Τζάκσον, ή Τζάνετ Τζάκσον, δεν πρόκειται να επιβάλει στον κυπριακό ελληνισμό σχέδια που έχει ήδη απορρίψει.

Ας διδαχτει ο κύριος Τζάκσον...

αλιγάτορας είπε...

@απορημένο:

Πέρασε απ' το μυαλό σου πως σκοπός δεν είναι η δημιουργία ενός ακόμα κόμματος(που συνεπάγεται και σεβαστά χρηματικά ποσά), αλλά η ανάδειξη στα υφιστάμενα κόμματα των δυνάμεων εκείνων που αποστρέφονται τη ρατσιστική λύση της διζωνικής και επιθυμούν πραγματικά να ζήσουν σε μια Κύπρο ενωμένη, χωρίς τείχη και διαχωριστικές γραμμές.

Δυνάμεις, οι οποίες σημειωτέον, κατέγραψαν τη ΜΟΝΑΔΙΚΗ φορά που ερωτήθηκε ο λαός, ποσοστό πέραν του 75% ως προς τη (μη) προτίμηση της λύσης. Δυνάμεις οι οποίες απαιτούν για τη λύση "από τους Κύπριους για τους Κύπριους" να ερωτηθούν και να αποφασίσουν οι ίδιοι οι Κύπριοι και όχι μια κομματική ελίτ σοφών από τη μια πλευρά και ο πολιτικός εκπρόσωπος του αττίλα και των εποίκων από την άλλη.

Ανώνυμος είπε...

ΑΠΟΡΙΕΣ ΕΝΟΣ ΒΛΑΚΑ:

Δηλαδή για λόγους έλλειψης χρημάτων, τσιγκουνιού ή τεμπελιάς υπάρχει η ανοχή ενός μέρους της "κομματικής ελίτ σοφών" και δεν δημιουργείται ένας νέος σύγχρονος και υγιής κομματικός οργανισμός;;;

Η νέα κομματική ελίτ σοφών που θέλει να αντικαταστήσει την άλλη κομματική ελίτ σοφών δεν έχει τις οικονομικές δυνατότητες και την τεχνογνωσία για να φτιάξει Κόμμα;;;

Μήπως είναι προτιμότερο να αγοράσει ένα Κόμμα παρά να φτιάξει άλλο Κόμμα από το μηδέν;;;

Μαζί με το Κόμμα, ή με τα Κόμματα, ή με τη συγχώνευση Κομμάτων θα αγοράσει και τους ψηφοφόρους του Κομμάτος ή των Κομμάτων;;;Είναι ποτέ λογικό να θεωρηθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κυπριακού λαού είναι οπαδοί της μη λύσης (άρα της διχοτόμησης) όπως αναφέρθηκε ανωτέρω: "κατέγραψαν [...]ποσοστό πέραν του 75% ως προς τη (μη) προτίμηση της λύσης";;;;

Ο Τάσσος Παπαδόπουλος που ήταν ο εμπνευστής της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας ήταν ρατσιστής και ήθελε το διαχωρισμό της Κύπρου;;;

Είναι σωστό να προσβάλλεται με αυτό τον τρόπο η μνήμη του Τάσσου Παπαδόπουλου;;;

Είναι σωστό να αποκαλείται εμμέσως ρατσιστής ο Τάσσος Παπαδόπουλους;;;;

Μάριος είπε...

Προς τον τελευταίο που σχολίασε.
Αντιλαμβάνομαι την ενόχληση σου για την στάση που τηρεί το ΔΗΣΑΚΕΛ προς την μνήμη του αξιου ηγέτη μας αείμνηστου Τάσσου Παπαδόπουλου.

Αλλά να ξέρεις ότι ηγετικές φυσιογνωμίες, με τον θάνατο τους γίνονται σύμβολα στην συνείδηση του λαού. Σ'αυτή την κατηγορία ανήκει ο Τάσσος. Γι'αυτό το λόγο κάποιοι προσπαθούν να αποδομήσουν την ιστορική αυτή προσωπικότητα.

Ντροπή και αίσχος θα γράψει η ιστορία σε όσους καπηλεύονται την μνήμη του για να δικαιολογήσουν τις δικές τους άνομες, αδικαιολόγητες και ανεξήγητες υποχωρήσεις, λάθη και παραλείψεις.

Το λάβαρο του Τάσσου Παπαδόπουλου θα παραμείνει ψηλά στις καρδιές μας εις τους αιώνες των αιώνων. Κι ας πασχίζουν κάποιοι να το κατεβάσουν. Είναι τόσο ψηλά, που ο τιποτένιος Χριστόφιας δεν μπορεί ούτε καν να το φτάσει για να το αγγίξει.

nekatomenos είπε...

Ανώνυμε 5:47: ενδιαφέρουσα ερώτηση. Την ίδια ερώτηση θα μπορούσα να κάμω [τζαι κάμμω] σε ανθρώπους οι οποίοι εν υπέρ της επανένωσης τζαι εν εκφράζονται που το ΔΗΣΑΚΕΛ λόγω των εθνικό-ταξικών εμμονών του κάθε κόμματος.

Ανώνυμε 8:36: Εν καταλάβω γιατί με ρωτάς, εν τον ξέρω τον άθρωπο. Θκιαβάζω τα άρθρα του τζαι νομίζω οτι πρέπει να ξεκολλήσει λλίο που την πικρία του για τον πόλεμο που εδέχτηκε επί Ανανιάδας αλλά κατά τα άλλα εκτιμώ τα ερωτήματα που θέτει τζαι τους δρόμους που επιμένει να ακολουθά.

Αλιγάτορα: Η κομματική ελίτ δηλαδή εν έσιει καμία σχέση με την απόφαση του 76%; Η ακριβώς ίδια κομματική ελίτ διαπραγματεύκεται το Κυπριακό ακατάπαυστα που το 1974, τζαι πιο πριν.

Το θέμα μας όμως είναι οι συνθήκες εγγυήσεως. Κανένας εν έσιει απαντήσει ακόμα στα στοιχεία που παρέθεσα για το οτι κανένας δεν εσυμφώνησε για την διατήρηση τους μετά την λύση, τζαι μάλιστα οτι υπάρχει παράθυρο διαπραγμάτευσης τους.

nekatomenos είπε...

Μάριε:
Μεγαλύτερη ασέβεια για έναν νεκρό είναι να τον κάμμεις λάβαρο ερήμην του. Ο Τάσσος, όπως ούλλοι οι πολιτικοί είσιε καλές προθέσεις τζαι εθεωρούσε οτι η όποια στρατηγική εμπορούσε να φέρει μια καλύτερη λύση. Κάποιοι συμφωνούν μαζί του, κάποιοι διαφωνούν. Τούτο εν έσιει σχέση ούτε με τους χειρισμούς Χριστόφια ούτε με το θέμα της ανάρτησης [τζαι τούτο πάει τζαι για τον ανώνυμο10:53 που εσύναφερε τον Τάσσο].

Εν τούτη η λατρευτική υπεράσπιση του Τάσσου που ορισμένους του χώρου σας πάντως που προκαλεί την ατυχή εμμονή όσων θέλουν επανένωση με το πρόσωπο του. Προχωρήστε στο σήμμερα.

Ανώνυμος είπε...

Ρωτώ σε γιατί εβαρεθήκαμε να ακούμε τις απόψεις του Μ.Δρουσιωτή που εσένα, ελπίζαμεν να είσαστε το ένα και το αυτό αλλά μάλλον ένα φερέφωνο του είσαι...7
Δεν μας πείθεται γιε μου είσαστε κολλήμενα μυαλά θέλετε λύση αλλιώς διχοτόμηση λέτε, 35 χρόνια τώρα τι έχουμε; Αν ησακούαμε την λόγικη σας έπρεπε να εδέχομασταν ότι μας επροτίναν μέχρι τώρα για να μην καταστραφούμε συμφώνα με τον πολύ Ν.Αναστασιάδη...
Έννεν έτσι ο λάος μας εν αγωνιστικός, όταν χρειαστεί θα το δείξει!

nekatomenos είπε...

Δηλάδη ανώνυμε11:54 [που φαντάζουμαι είσαι ο ίδιος με τον προηγούμενο- έβρε ρε φίλε ένα όνομα, ας μέννεν τζαι το δικό σου, κάτι εθνικό όπως Ονήσιλος ή Κινύρας ή ξέρω γω] η απάντηση σου στα επιχειρήματα που έθεσα είναι "ακούεσαι σαν τον Δρουσιώτη"; Δηλαδή εγώ τι πρέπει να σου απαντήσω; Ότι ακούεσαι σαν μια πολλά καλή μου φίλη με την οποία διαφωνούμε σχεδόν στα πάντα; Τζαι όταν λέμε φερέφωνο εννοούμε οτι πιωρώννει με; Πολλά λεφτά κυκλοφορούν τελικά, άσσιοϊλε.

Κοίτα ανώνυμε, το μπλογκ μου εν τζαμαί, οι απόψεις μου εν καταγεγραμμένες, το όνομα μου βρίσκεις το πάνω άμα θέλεις. Εν με ξέρει τζαι κανένας αλλά αν θέλεις αρκετά να μάθεις αν υπάρχει συνομωσία μπορείς να το ανακαλύψεις, νουν έσιεις. Εν έχω λόγο να υπερασπίζουμαι τις απόψεις μου όταν άλλοι εν μου διούν κάν έναν όνομα, τζαι εν θα έπρεπε να ζητήσω συγνώμη αν οι απόψεις συμπίπτουν εν μέρει με κάποιου άλλου ένιγουεϊ.

"θέλετε λύση αλλιώς διχοτόμηση λέτε, 35 χρόνια τώρα τι έχουμε;" Εν διχοτόμηση που έχουμε γιατί για 35 χρόνια η κομματική ελίτ που είπε τζαι ο άλλος [νομίζω] παρέας πιο πάνω λαλεί ωραία λοούθκια χωρίς πράξεις. Εν ξέρω τι εννοείς για τον αγωνιστικό λαό μας τζαι φαντάζουμαι μιλάς μόνο για τους Ε/Κ τζαι όι ούλλους τους Κυπραίους [σύμφωνα με τον ορισμό Ντεκτάς για τους θκυό λαούς δηλαδή].

Περιμένω απάντηση για τις εγγυήσεις. Συγνώμη αν γίνουμε πρήχτης απλώς θέλω πολλά να συζητήσω το θέμα.

Μάριος είπε...

Εγώ σημμειώνω νεκατωμένε ότι μόλις έπιασε το μάτι σου τον Τάσσο ετριβιτζιαστηκες και έσπευσες να τον εξισώσεις με τους υπόλοιπους πολιτικούς.

Έχεις ένα κόλλημα μα τον Τάσσο. Δυό τεινά πορεί να συμβαίνουν. Ή είσαι εξαρτημένος από άλλους και δεν σε αφήνουν να αντιληφθείς το μεγαλείο του, ή το εκτόπισμα του Τάσσου είναι τόσο μεγάλο που δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους σου.

nekatomenos είπε...

Αγαπητέ μου, εσύ έσιεις ένα κόλλημα με τον Τάσσο. Εσύ τον ανέφερες πρώτο σε ένα θέμα άσχετο. Τζαι ενώ εγώ εν τον εμείωσα αλλά χειροκροτώ κάποια σημεία του χαρακτήρα του, εσύ σχεδόν απαρνείσαι του ανθρώπινες ιδιότητες για να χωρέσει στο "ιδεώδες" σου.

Τζαι εξακολουθείς να μεν απαντάς ουσιαστικά στο θέμα μας.

αλιγάτορας είπε...

@ Απορημένον(ΠΑΛΕ):

Έγραψα: "Δυνάμεις, οι οποίες σημειωτέον, κατέγραψαν τη ΜΟΝΑΔΙΚΗ φορά που ερωτήθηκε ο λαός, ποσοστό πέραν του 75% ως προς τη (μη) προτίμηση της λύσης."

Εσύ που τούτο εκατάλαβες ότι το 75% δεν θέλει λύση;;; Όχι αγαπητέ μου, το 75% και πλέον των ψηφοφόρων, είπε ΟΧΙ στη ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΛΥΣΗ, στη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία.

Διότι ο λαός, θέλει πραγματικά να ζήσει ενωμένος κι όχι σε καθεστώτα απαρχάιντ με ρατσιστικές πρόνοιες.

Ο κόσμος έχει ανεπτυγμένο το αισθητήριο της Δημοκρατίας και δεν δέχεται το 80% να εξισώνεται με το 20%.

Δυο φορές ερωτήθηκαν οι Κύπριοι τι θέλουν για την πατρίδα τους. Την πρώτη φορά είπαν "ΝΑΙ" στην Ένωση και την δεύτερη "ΟΧΙ" στη ΔΔΟ.

Δυστυχώς, η πολιτική ελίτ που διαπραγματεύεται το κυπριακό από το 1974 μέχρι σήμερα (αποτυχημένα και ανεπιτυχώς) βρίσκεται σε πορεία αντίθετη με τη λαϊκή θέληση. Αν τολμούν, ας κάμουν ένα δημοψήφισμα και να ρωτήσουν το κόσμο τι επιθυμεί...


Μην αγχώνεσαι, κανένας δεν πρόκειται να αγοράσει ή να καταλάβει οποιοδήποτε κόμμα(είσαι κομματάρχης και άγχεσαι;). Απλούστατα, αργά ή γρήγορα, τα κόμματα θα αναγκαστούν να εναρμονιστούν με τη θέληση των ψηφοφόρων τους. Όπως ο Δ. Χριστόφιας το 2004, που ενώ ήθελε να ψηφίσει "ΝΑΙ" και με τα είκοσι, αναγκάστηκε να το... τσιμεντώσει ψηφίζοντας "ΟΧΙ", στο μεγαλύτερο "θρι-πόιντ" που έκανε πολιτικός στην Κύπρο από το 1974 μέχρι σήμερα...

nekatomenos είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Ανώνυμος είπε...

Δυστυχώς νεκατωμένε οι αδελφοί τουρκοκύπριοι αποχώρησαν από το κράτος το 63 οπόταν για να αγωνιστούν έμειναν Ε/Κ λίγοι Αρμένιοι και Μαρωνίτες... Άρκετα αδελφοί μας δε πολέμησαν το 74 στο πλευρό του Αττίλα, δυστυχως νεκατωμένε έμεις μείναμε να αγωνιζόμαστε σαυτό το νησί οι άλλοι δεν μας εστερνίζονται, δεν μας εστερνίστικαν ποτές!
Ζείτε στο δικό σας κόσμο αν νομίζετε ότι οι Τουρκοκύπριοι και οι έποικοι που θα παραμείνουν για ανθρωπιστικούς λόγους είναι οι ίδιοι με αυτούς που κάνετε πανηγύρια επαναπροσέγγισης, αυτοί είναι η θλιβερή μειοψηφία!
Τι μας έχουν αποδείξει οι Τ/Κ μέχρι τώρα αγαπητέ; Άπο συνεργάτες των Εγγλέζων ως την ΤΜΤ και ως τα κατορθώματα τους το 74, πες μου γιατί να τους εμπιστευτώ και όταν εννοώ αγωνιστικός λάος κόπτεσαι γιατί δεν τους εννοώ και αυτούς!
Πες μου ποιος Τ/Κ αγωνίστηκε ποτέ για σένα η για οποιδήποτε άλλο εκτός της Τουρκίας και των εαυτών τους!
Ύπηρχαν εξαιρέσεις δεν τα μηδενίζω όλα ΑΛΛΑ ΠΟΛΥ ΛΙΓΕΣ ΜΗΔΑΜΙΝΕΣ!
Αν θέλεις κάποιο όνομα να σου πω λέγε με: ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΓΙΑΛΟΥΣΑΣ, κατεχόμενη από το 74 από τους Τούρκους εισβολείς και τους εδώ εκπροσώπους τους!!!
Εσένα όμως σε καίνε οι εγγυήσεις εξέχασα, μόνο αυτό το ασήμαντο προβληματάκι έχουμε...

nekatomenos είπε...

Αλιγάτορα, το θέμα μας εν οι εγγυήσεις. Θυμίζω σου το φιλικά τζαι με πολλή πολλή καλή διάθεση.

"Δυστυχώς, η πολιτική ελίτ που διαπραγματεύεται το κυπριακό από το 1974 μέχρι σήμερα (αποτυχημένα και ανεπιτυχώς) βρίσκεται σε πορεία αντίθετη με τη λαϊκή θέληση."
Ναι, επειδή χώννουνται για να κάμουν οτιδήποτε, ενώ στον κόσμο διούν του μια καραμέλλα να πιππιλλά για "όλους τους πρόσφυγες στα σπίτια τους", "Ελληνική Κύπρο" τζαι "Ευρωπαϊκές λύσεις" για να έχουν την καρέκλα τζαι τα παρελκόμενα της σίουρα.
Τρανταχτό παράδειγμα φυσικά ο κύριος Χριστόφκιας που τότε επροτίμησε το κοκκό της συγκυβέρνησης αντί για τες δεσμεύσεις του κόμματος του.

nekatomenos είπε...

"Εσένα όμως σε καίνε οι εγγυήσεις εξέχασα, μόνο αυτό το ασήμαντο προβληματάκι έχουμε..."

Όχι ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΓΙΑΛΟΥΣΑΣ [τις ευλογίες σας], εν με καίει μόνο τζείνο. Απλώς υπενθυμίζω το σε όσους αποφεύγουν να απαντήσουν στα ερωτήματα που έθεσα πιο πάνω χρησιμοποιώντας οτι άλλο θυμηθούν, λες τζαι εν έχουν επιχειρήματα τζαι αποδείξεις για τη φοβική προπαγάνδα του ποστ τούτου.

Εν έκαμα ποττέ "παναϋρκα επαναπροσέγγισης", εν ξέρεις τη γνώμη μου για πράματα στα οποία εν αναφέρτηκα. Για τα υπόλοιπα εν θα απαντήσω γιατί τα ιστορικά βιβλία εν τζαμαί, αν θέλεις να καταπίννεις αμάσητα ότι μας εμάθθενε η κομματική ελίτ στο δημοτικό... ελεύθερα.

Ανώνυμος είπε...

Μα ποια βίβλια ρε νεκατωμένε ποια βιβλία, εδκίαβασε πολλά βιβλία γιαυτά τα θέματα και του Μ.Δρουσιώτη που εδήλωσες ότι γράφει καλά, το κυπριακό γιε μου είναι ένα πρόβλημα εισβολής και κατόχης από του Τούρκους τούτο εν μας το μαθαίνει η πολιτική ελίτ εν έκει απέναντι θωρώ το κάθε πρωί,
που την στιγμή που ήταν εγγυήτρια δύναμη η Τουρκία δεν έπαψε στιγμή να επιβουλεύεται τον τόπο μας και συ ζητάς να τους έχουμε εμπιστοσύνη και εν θα το ξανακάμουν εν να σάσουν κτλπ.
Θυμίζεις μου μια γενέκα που την δέρνει ο ανδράς της και χωρίζει τον και πάει πίσω με 1000 παρακάλια και κλάματα και ξαναβρίσκουν τα και την επόμενη κάμνει την σατζίν το λεγόμενο!
Πρέπει να δώκει πόλλες εξετάσεις η Τουρκία για να μας πείσει εσύ αν θέλεις εμπιστεύσου την εμάς όμως άφησμας στις αμφιβολίες μας!
Από την κατεχόμενη από το 1974, από τον Τούρκο εισβολέα και τους εδώ συνεργάτες του ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΓΙΑΛΟΥΣΑΣ!

nekatomenos είπε...

Εν ξέρω αν τζαι πόσα εθκιάβασες, αλλά τούντην στιγμή διάς μου την επίσημη άποψη οτι εν υπάρχουν άλλες διαστάσεις στο Κυπριακό, οτι εν είχαμε ακραία στοιχεία στην κοινότητα μας τζαι οτι η Ελλάδα ουδέποτε επιβουλεύτηκε την ανεξαρτησίας μας [μόνο η Τουρκία].

Εν χρειάζεται να πω τίποτε άλλο για το θέμα. Όποιος ξέρει να θκιαβάζει, ας κρίνει.

αλιγάτορας είπε...

@Νεκατωμένος:

Φίλε, απολογούμαι για το "off-topic", απλά προσπαθούσα να επιλύσω τις (εκτός θέματος) απορίες του φίλου πιο πάνω.


Επί του θέματος: Οι εγγυήσεις, είναι μια συμφωνία που μπορεί να συνυπογράφηκε με την εγκαθίδρυση, αλλά είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ξεχωριστή και ανεξάρτητη. Είμαι βέβαιος ότι αν πάμε σε οποιοδήποτε διεθνές όργανο και τις καταγγείλουμε, θα μας δικαιώσει χωρίς να ακυρώνεις τις συμφωνίες του '60 της εγκαθίδρυσης της Κ.Δ.. Πολλώ δε μάλλον, όταν η Τουρκία έχει αποδεδειγμένα παραβεί αυτή (και όχι μόνο) τη συνθήκη και εξακολουθεί να το πράττει.

Αφ' ενός είναι εισβολέας-κατοχική δύναμη, αφ' ετέρου δεν αναγνωρίζει την Δημοκρατία την οποία εγγυείται!!! Παράνοια!

Οι εγγυήσεις όμως, είναι κάτι που δεν ενδιαφέρει τη Βρετανία. Οι Εγγλέζοι νοιάζονται μόνο για την συνέχιση της στρατιωτικής (και πολιτικής κατά κάποιο τρόπο) παρουσίας τους στο νησί. Επομένως στην ουσία, ακόμα και να συμφωνούσε ή να επαναβεβαίωνε κάτι ο Χριστόφιας (που δεν έχω αποκομίσει τέτοια εντύπωση αν και παίζοντας με τις λέξεις βγάζεις διάφορα) δεν θα είχε καμιά ουσία.

Μόνη ουσία - ως προς τις προθέσεις μας και τίποτε περισσότερο - βρίσκω στις δηλώσεις Αναστασιάδη προ καιρού για "κάποιας μορφής εγγυήσεις". Αυτό μάλιστα, είναι ανησυχητικό. Η ιστορία του Κυπριακού κάτι θα έπρεπε να μας είχε διδάξει...


ΥΓ: Όταν κάνουμε αναφορές στην Ιστορία, καλό θα ήταν να είμαστε προσεκτικοί. Η Ιστορία της Κύπρου δεν ξεκινά από το 1960, ούτε το 1955, ούτε καν το 1570/1 όταν ξεκίνησε η τουρκοκρατία. Πάει πολύ πιο πίσω, όταν η Κύπρος ήταν ΕΛΛΗΝΙΚΗ (και εξακολουθεί βεβαιότατα να είναι) και οι Τούρκοι ή Τουρκοκύπριοι(εξισλαμισθέντες Χριστιανοί) ούτε καν εμφανίζονταν στην εικόνα. Άρα ας αφήσουμε την Ιστορία και να επικεντρωθούμε στο πραγματικό πρόβλημα: ΕΙΣΒΟΛΗ-ΚΑΤΟΧΗ

nekatomenos είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
nekatomenos είπε...

Αλιγάτορα:
Επιτέλους στο θέμα μας.
Εν παίζω με τις λέξεις όταν παραθέτω το "όσον αφορά τις εγγυήσεις, αναμένουμε πρώτα από τις δύο πλευρές να φθάσουν σε μια συμφωνία και στη συνέχεια θα δούμε πώς μπορούμε να διευκολύνουμε τις συνομιλίες". Συμφωνώ οτι οι εγγυήσεις εν αναχρονιστικές αλλά θεωρώ οτι υπάρχει προοπτική να καταργηθούν, εν μέρει λόγω του παρανοϊκού παράδοξου μια εγγυήτρια χώρα να έσιει καταλήσει την ανεξαρτησία μας [όπως λέει τζαι το σχετικό ψήφισμα] αλλά τζαι λόγω του οτι εν έχουμε δεσμευτεί για τη διατήρηση της μετά τη λύση. Τα στοιχεία εν τζαμέ, εν τα έφκαλα που την τζοιλιά μου.

Όσον αφορά το υ.γ., ναι, αν αρκέψουμε να μιλούμε για ιστορία εν τελλειώννουμε ποττέ. Αλλά ακόμα τζαι η εισβολή-κατοχή εμπίμπτει στην ιστορική ανάλυση τζαι που την στιγμή που την επικαλούμαστε εμπήκαμε σε τζείνα τα χωράφκια. Εν μπορούμε να χρησιμοποιούμε επιλεκτικά ένα στοιχείο, τζαι δεν υπάρχει λόγος να μην λάβουμε υπόψιν όση ιστορία χρειάζεται. Σε τούτην την περίπτωση θεωρώ οτι μας χρειάζεται να δούμε μόνο να δούμε τους τελευταίους έναν- δύο αιώνες όπου οι παίχτες του Κυπριακού έχουν πάνω κάτω τους ίδιους ρόλους. Όταν μιλούμε για το ποιά εν η πιο ρεαλιστική λύση για σήμμερα εν θα κοιτάξω ούτε τους Αχαιούς ούτε την Χοιροκοιτία ούτε όποιο σημείο της ιστορίας επιλεγεί η κάθε εξουσία σαν "σωστό", αλλά την κατάσταση σήμμερα όπως εδιαμορφώθηκε τη σύγχρονη εποχή.

αλιγάτορας είπε...

Το "παίζω με τις λέξεις" δεν αναφερόταν σε σένα. Απλά όπως εν το λεκτικό τούτης της "συμφωνίας", δηλαδή το να "διευκολύνουν τις πλευρές", αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Τι σημαίνει διευκολύνεις ρε κουμπάρε; Για εν να καταργηθούν για εν θα καταργηθούν. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πιστεύω έπρεπε να επιμείνει δαμέ. Εν πάση περιπτώσει, για μένα είμαστε ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ να μην τις έχουμε ακόμα εξουδετερώσει, καταγγέλλοντας την Τουρκία. Που τη στιγμή που δεν μας αναγνωρίζει, πως μας εγγυάται κιόλας;


ΥΓ: Γιατί να πάρουμε την Ιστορία των 2 τελευταίων αιώνων και να μην πάρουμε την Ιστορία των 8 ή των 10 αιώνων; Εμείς - οι Κύπριοι - ήμασταν και τότε και πάντα "παίχτες". Άλλοι "Κύπριοι" εμφανίστηκαν αργότερα... Και κάποιοι άλλοι - οι έποικοι - μετά το 1974. Άρα με τη λογική σου (μιλούμε με όλους τους παίχτες) θα έπρεπε να μιλούμε για τον εποικισμό και έπειτα.

Επειδή λοιπόν δεν θα βγούμε από μέσα, στέκομαι το τι βλέπουν τα Ηνωμένα Έθνη. Κι αυτό είναι η ΕΙΣΒΟΛΗ και η ΚΑΤΟΧΗ. Άλλωστε, σ' αυτό το πλαίσιο συζητούν και οι Χριστόφιας-Ταλάτ (τα αποτελέσματα της εισβολής για να 'μαστε πιο ακριβείς) κι όχι για την Εποχή του Χαλκού, τα Ελληνιστικά Χρόνια, την Οθωμανική περίοδο ή την Αγγλοκρατία.

Πίστεψε με, μπορώ να μπω σε συζήτηση και για το 60-63 με αναφορές από τους ίδιους τους Τ/Κ, αλλά πιστεύω δεν υπάρχει λόγος(ή χρόνος =p).

ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ είπε...

Νεκατωμένε

α) Το ΔΗΣΑΚΕΛ ζει και βασιλεύει άσχετα αν εσύ δεν πείθεσαι. Μεταξύ μας ουδέποτε είχα τη φιλοδοξία να πείσω κάποιους σαν κι εσένα.

β) Λες ότι δεν είναι μόνο η Τουρκία που επιβουλεύτηκε την ανεξαρτησία μας αλλά και η Ελλάδα. Αν εξαιρέσουμε την περίοδο της επταετίας τί εννοείς; Δηλαδή για σένα Ελλάδα και Τουρκία είναι το ίδιο;

Εκτός αν εννοείς το πάγιο αίτημα των Ελλήνων της Κύπρου για Ένωση. Είχαμε και έχουμε βάση του διεθνούς δικαίου κάθε νόμιμο δικαίωμα να ζητούμε Ένωση.

Θερμή παράκληση: ξενεκατώθου λίον.

nekatomenos είπε...

Πλαστήρα:
1. οτι το ΔΗΣΑΚΕΛ ζει τζαι βασιλεύει πείθομαι τζαι δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Το αντίθετο μάλιστα. Εν ξέρω γιατί επιμένεις να νομίζεις οτι ούλλος ο κόσμος έσιει είτε συναγερμική ή ακελικό κόλλημα.
2. Εν μετρούμε ποιός έκαμε παραπάνω τι. Αλλά το γεγονός οτι καμιά που τις "εγγυήτριες" εν εσεβάστηκε την ανεξαρτησία μας αλλά, όπως ήταν φυσικό, ακολούθησε το συμφέρον της.
Το πάγιο αίτημα για ένωση εν θα το σχολιάσω. Μάλλον ζεις στο '55. Εύχομαι σου σύντομα να προχωρήσεις στο '59.

Αλιγάτορα:
Ναι, εγώ προσωπικά συμφωνώ οτι εν απαράδεχτο που κανένας πρόεδρος εν έθεσε θέμα εγγυήσεων. Τζαι μιλούμε σε ούλλο το "φάσμα" της κομματικής ελίτ, που δεξιούς ως αριστερούς, που απορριπτιστές σε οπαδούς της λύσης. Εννά δούμε αν ο Χριστόφιας ασχοληθεί ουσιαστικά με το θέμα, ίσως τωρά να ήρτε η ώρα των εγγυήσεων.
Συμφωνείς όμως ελπίζω οτι τα "στοιχεία" του ποστ για έμμεση δέσμευση στη διατηρήση τους εν στέκουν βάσει καμιάς λογικής.

Ναι, εν υπάρχει λόγος [ή χρόνος!] να μπούμε στο 60-63 για τούτο το θέμα. Όμως να θυμάσαι οτι το κυπριακό έννεν μόνο εισβολή-κατοχή τζαι έσιει τις βάσεις του στες διακοινοτικές σχέσεις. Αν αγνοήσουμε τζείνη τη διάσταση τότε απλώς παίζουμε πελλό.

Ανώνυμος είπε...

ΑΠΟΡΙΕΣ ΕΝΟΣ ΒΛΑΚΑ:

Ο Τάσσος Παπαδόπουλος που ήταν ο εμπνευστής και ο πνευματικός πατέρας της ΔΙΖΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ και για την οποία αγωνίστηκε μέχρι το τέλος της ζωής του, ήταν ρατσιστής και ήθελε να εφαρμόσει στην Κύπρο καθεστώς τύπου απαρτχαϊντ;;;

ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ είπε...

Νεκατωμένε

φάσκεις και αντιφάσκεις ασύστολα.

Από τη μια με ειρωνεύεσαι θεωρώντας ότι μιλώ για το 55 και από την άλλη αναφέρεσαι εμμέσως στις διακοινοτικές σχέσεις του 63 - 64 γιατί έτσι σε συμφέρει.

Μήπως μια τέτοια θέση συμπίπτει με εκείνη του Ντενκτάς που λεει ότι το Κυπριακό ξεκίνησε το 63;

Παρεμπιπτόντως οι λεγόμενες "διακοινοτικές ταραχές" είναι λανθασμένος όρος. Ο σωστός είναι ΤΟΥΡΚΑΝΤΑΡΣΙΑ.

Αν δε με πιστεύεις σου συστήνω - για να ξενεκατωθείς - να διαβάσεις το βιβλίο "Αιματηρή Αλήθεια". Τότε ξαναμιλούμε.

Τζιαι ας γινεί το γαίμαν μας αυλάτζιν...

nekatomenos είπε...

Αν εθκιάβασες πιο πάνω Πλαστήρα, θεωρώ οτι το Κυπριακό αφορά ούλλον τον 20ο αιώνα, μπορεί τζαι τα μέσα του προηγούμενου. Τούτο συμπεριλαμβάνει τζαι το 55. Για αυτό άειστες σοφιστίες.
Ειρωνεύκουμε σε γιατί νομίζεις πως ο,τι ίσχυε το 55 ισχύει τζαι σήμμερα, όπως θα ειρωνεύκουμουν τζαι έναν τ/κ που θα μου ελάλε πως ο,τι ίσχυε το 63 ισχεύει τζαι σήμμερα.

Ακόμα εν απάντησες για το θέμα του ποστ τζαι μεν προσπαθείς να αποσπάσεις την προσοχή που το γεγονός οτι εν έσιεις επιχειρήματα.

αλιγάτορας είπε...

@Απορημένο:

Φίλε, έτσι μεταξύ μας, ο τρόπος που απαντάς καταντά γραφικός. Αν θέλεις να κάμουμε διάλογο ευχαρίστως. Πως την είδες δηλαδή, δημοσιογράφος; Να απαντούμε στις ερωτήσεις-απορίες σου;

Για να μεν σε αφήκω όμως με την απορία, εμπνευστής της Διζωνικής ήταν ο Ραούφ Ντεκτάς(κατ' εντολή Τουρκίας). Την έθεσε στο τραπέζι το 1979 κατά την επαναβεβαίωση των συμφωνιών κορυφής του 1977. Τότε, η Ε/Κ πλευρά ΔΕΝ αποδέχτηκε την διζωνικότητα της δικοινοτικής ομοσπονδίας. Αργότερα, τόσο τα Η.Ε. όσο και η Ε/Κ πλευρά απεδέχθησαν (ΚΑΚΩΣ) της διζωνικότητα με το λεγόμενο "σωστό περιεχόμενο". Αυτό όμως, ήταν ΠΡΙΝ την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε.. Σήμερα τα δεδομένα έχουν αλλάξει είτε κάποιοι το αντιλαμβάνονται είτε όχι.

Και για να λύσω και την άλλη απορία σου, ουδέποτε υπήρξα υποστηρικτής του μ. Τάσσου(τον οποίο σέβομαι σαν αγωνιστή και για το "ΟΧΙ" στο ΑΝΑΝ) και ουδέποτε τον ψήφισα(απουσιάζω στο εξωτερικό και δεν έχω κομματική ταυτότητα να μεν φέρνει το μαντρί δωρεάν).


@Νεκατωμένο
Φίλε, ειρωνεύεσαι το φίλο που μιλά για Ένωση πως έμεινε στο '55. Φαντάζομαι γνωρίζεις πως η Κυπριακή Βουλή επαναβεβαίωσε το στόχο της Ένωσης ακόμα και το 1967!!!

Το άλλο, ότι το Κυπριακό ότι δεν είναι μόνο ζήτημα εισβολής και κατοχής το ακούω από σένα και τον Ντεκτάς. Τα Η.Ε. και η Ε.Ε. άλλα υποστηρίζουν. Αν θέλετε να πάμε στο παρελθόν, επιμένω, να πιάσουμε την Ιστορία από το 1570 όταν πρωτοήλθαν οι Τούρκοι. Γιατί όχι; Άρα μείνετε στο σήμερα, και στην ΕΙΣΒΟΛΗ και την ΚΑΤΟΧΗ. Δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική υπόσκαψης του αγώνα του λαού μας για δικαίωση και επιστροφή...

nekatomenos είπε...

@Αλιγάτορα
Αν η Κυπριακή Βουλή επαναβεβαίωσε το στόχο της Ένωσης το 1967 νομίζω απαντά το ερώτημα αν το Κυπριακό εν μόνο θέμα εισβολής-κατοχής. Πρέπει να κοιτάζουμε τζαι την εσωτερική διάσταση του προβλήματος γιατί αλλιώς δικαιώνουμε τον κάθε ελληνόψυχο ή τουρκόψυχο Ντεκτάς που θεωρεί τες συμπεριφορές του 63-67 [που όύλλους τους Κυπραίους] σαν απόδειξη για την ανάγκη δύο κρατών.
Επειδή δηλαδή η κομματική ελίτ επερίπεζε μας το 67 οτι ήταν εφικτή η ένωση πάει να πει οτι ήταν [ή είναι]; Ή οτι εδημαγωγούσαν για να διατηρήσουν τις ψευδαισθήσης του λαού αντί να του πουν την αλήθκεια; Αν η "τουρκανταρσία" [εν έχω προσωπικά καταλήξει για το σωστό του όρου] ήταν κάτι το οποίο δεν εθέλαμε γιατί εσπεύσαμε να μιλήσουμε για Ένωση;

Ο "αγώνας του λαού μας για δικαίωση και επιστροφή" εν ένα ιδεολόγημα που εδημιουργήθηκε για να διατηρήσει στην εξουσία τους ίδιους άνθρωπους που εκάμμαν ακριβώς το αντίθετο που τζείνο που εκυρήτταν. Εν φυσική συνέχεια της έλλειψης τόλμης των "ηγετών" μας που εκυρήτταν ένωση τζαι εδιαπραγματεύκουνταν ανεξαρτησία, μετά εκυρήτταν "επιστροφή" τζαι εδιαπραγματεύκουνταν ομοσπονδία. Εν κρίμα σήμερα που θωρούμε πλέον την αλήθκεια πέρα που την πλύση εγκεφάλου του κατεστημένου να απαιτούμε να ξανακούσουμε τα ίδια ψέματα για νιώσουμε καλλύτερα.

αλιγάτορας είπε...

Νεκατωμένε, η Κυπριακή Βουλή δεν εκπροσωπούσε μόνο τους Ελληνοκύπριους. Η Βουλή, εκπροσωπούσε και εκπροσωπεί όλους τους πολίτες της ΚΔ, είτε επέλεξαν να ζουν στην παρανομία και την αποστασία, είτε όχι. Το αίτημα της Ένωσης, ήταν αίτημα της πλειοψηφίας του λαού της Κύπρου. Ακόμα και οι μη εξτρεμιστές Τ/Κ δεν εναντιώνονταν σε τέτοιο αίτημα. Συνεπώς, καλό είναι να εξετάζουμε κάθε εποχή με το δικό της φακό κι όχι με τον τρέχοντα.


Αυτή τη στιγμή, ξεκάθαρος στόχος πρέπει να είναι η επιστροφή ΟΛΩΝ των προσφύγων στα σπίτια τους και η επανάκτηση του ελέγχου ολοκλήρου της νήσου από τις νόμιμες αρχές, δλδ την Κ.Δ.. Οποιοσδήποτε αρνείται να κατανοήσει πως η πλειοψηφία των κατοίκων της νήσου είναι Ε/Κ και επιθυμεί να τους εξισώσει(έστω και πολιτικά) με οποιαδήποτε μειονότητα, απλά επιχειρεί να βιάσει τη βασικότερη αρχή της Δημοκρατίας.

Οι συμφωνίες για Ομοσπονδία του 1977 έγιναν υπό το κράτος της τουρκικής απειλής. Σήμερα, συνομιλούμε ως χώρα-μέλος της Ε.Ε., με την προσπάθεια της Τουρκίας για δημιουργία ψευδοκράτους να έχει αποτύχει. Ήρθε ο καιρός να καταγγείλουμε τις συμφωνίες του '77 στα πλαίσια του ΟΗΕ(ας μη λησμονούμε πως οι Τ/Κ τις έχουν παραβιάσει ανακηρύσσοντας ψευδοκράτος) και να στραφούμε στις βασικές Ευρωπαϊκές αρχές για λύση:

Κανένας έποικος, κανένας στρατός κατοχής, καμιά εγγυήτρια δύναμη, όλοι οι πρόσφυγες στα σπίτια τους, πλήρης σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η φοβική πολιτική μας ηγεσία πρέπει να αντιληφθεί πως ΚΑΝΕΝΑΣ δεν πρόκειται να μας τα αρνηθεί. Επειδή ακριβώς, σε αντίθεση με σένα παρατηρώ, όλοι οι εταίροι μας αναγνωρίζουν πως το "Κυπριακό" είναι πρωτίστως θέμα παρουσίας ΚΑΤΟΧΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ σε έδαφος ΧΩΡΑΣ ΜΕΛΟΥΣ της ΕΕ. Κανένας δεν θα ασχοληθεί με το 63 ή το 67.

ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ είπε...

Περί Ενώσεως ο λόγος: Ο λαός στο σύνολο του είχε κάθε δικαίωμα να επαναφέρει το αίτημα της Ενώσεως και μετά το 60, το οποίο θα πραγματοποιείτο μέσω του δικαιώματος της Αυτοδιαθέσεως για το σύνολο του Κυπριακού λαού, Έλληνες και Τούρκους, όπως προβλέπεται από τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ.

Τώρα για την εσωτερική πτυχή του Κυπριακού: Πόσοι είναι οι Τ/Κ στα Κατεχόμενα (70.000;) και τι ρόλο μπορεί να παίξουν κόντρα στους σχεδιασμούς της Τουρκίας; (Στην απίθανη περίπτωση που θελήσουν να... επαναστατήσουν δηλαδή).

Ανώνυμος είπε...

ΑΠΟΡΙΕΣ ΕΝΟΣ ΒΛΑΚΑ:

Δεν είναι ο Τάσσος Παπαδόπουλος που δήλωσε τα ακόλουθα σε συνένεντευξή του στην Εφημερίδα το ΒΗΜΑ στις 23 Οκτωβρίου 2005;;;;;

"Με κατηγορούν ότι είμαι εναντίον της ομοσπονδίας, ενώ είμαι ο πρώτος που επίσημα παρέδωσα σε διάσκεψη υπό τον τότε Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Κουρτ Βάλντχαϊμ τις προτάσεις για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία στις συνομιλίες της Βιέννης, τον Απρίλιο του 1977. Και τότε και έκτοτε με συνέπεια και έμφαση υποστήριξα και υποστηρίζω αυτή τη "φιλοσοφία" λύσης."