Ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ στην ΟΕΛΜΕΚ

Δευτέρα, 11 Μαΐου 2009


Μόλις έχουμε λάβει την απόφαση της έκτακτης συνεδρίας του Κ.Δ.Σ. της Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., την οποία σας παραθέτουμε αυτούσια και σε αποκλειστικότητα πιο κάτω...

Τα μέλη της Επιτροπής για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Κύπρο χαιρετίζουν τη λεβέντικη στάση της προέδρου κ. Ελένης Σεμελίδου, αλλά και όλων των μελών του Κ.Δ.Σ της Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ.!

Η απόφαση μας κάνει ιδιαίτερα περήφανους για το επίπεδο των εκπαιδευτικών στους οποίους εναποθέτουμε την μόρφωση των παιδιών μας για να πάρουν τα απαραίτητα εφόδια ώστε να έχουν μια επιτυχημένη σταδιοδρομία!
Η Οργάνωση Ελλήνων Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, με τη σημερινή απόφασή της, αποδεικνύει ότι έναντι οιονδήποτε δυσκολιών θα συνεχίσει να ασκεί το λειτούργημα για το οποίο είναι ταγμένη!
Η Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. σήμερα έφραξε, οριστικώς και αμετακλήτως, (ως όφειλε) την προνομιακή εισδοχή των παιδιών των εκάστοτε πολιτικάντηδων και λοιπών προνομιούχων στα δημόσια πανεπιστήμια!
Και πάλι ΜΠΡΑΒΟ στην ΟΕΛΜΕΚ!!!


Αυτούσια η απόφαση σε πρώτη ανάγνωση, αποκλειστικά στο christofias-watch:

Απόφαση Κ.Δ.Σ. ΟΕΛΜΕΚ – 11 Μαΐου 2009


Το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ, σε έκτακτη συνεδρία του στις 11 Μαΐου 2009, αφού συζήτησε την πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 7 Μαΐου 2009 για την εισδοχή υπεράριθμου αριθμού φοιτητών εκτός της διαδικασίας των Παγκύπριων Εξετάσεων, αλλά με προσόντα πρόσβασης άλλης χώρας (G.C.E.s κτλ.), αποφάσισε τα εξής:

1). Κρίνει ότι η πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού δεν μπορεί να θεωρηθεί συμβιβαστική, τόσο επί της ουσίας, όσο και επί της διαδικασίας, για τους πιο κάτω λόγους:
α). Η πρόταση παραβιάζει το άρθρο 28.2 του συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο οποίο ρητά αναφέρεται ότι «Κάθε πολίτης απολαμβάνει πλήρως των δικαιωμάτων του χωρίς καμία δυσμενή διάκριση ένεκα φυλής, κοινότητας, γλώσσας, φύλου και κοινωνικής τάξης». Η πρόταση του Υπουργού προωθεί τη δυσμενή διάκριση και άνιση μεταχείριση σε βάρος των μαθητών που θα διεκδικούν θέση στα Δημόσια Πανεπιστήμια με βάση τις Παγκύπριες Εξετάσεις.
β). Οι ειδικές πρόνοιες εισδοχής με βάση το πνεύμα του νομοθέτη αλλά και το ΚΥΣΑΤΣ (Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών) συνεπάγονται θετική διάκριση. Η θετική διάκριση είναι θεμιτή όταν στόχος είναι άτομα με ειδικές ανάγκες ή άτομα από χαμηλά οικονομικά στρώματα, άτομα από θρησκευτικές και εθνικές μειονότητες, ή άλλες μειονεκτούσες ομάδες, ώστε να επιτυγχάνεται ο στόχος της κοινωνικής συνοχής. Δε θεωρούμε ότι οι κάτοχοι G.C.E.s χρειάζονται τη θετική διάκριση της πολιτείας.
γ). Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού αναφέρεται στην επιστολή του (α) στην παράλειψη του Υπουργείου να καταθέσει έγκαιρα τους Κανονισμούς για τις υπεράριθμες θέσεις (παράγραφος 1) και (β) στο συνακόλουθο αποτέλεσμα η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κύπρου να παίρνει το δικαίωμα να αποφασίζει μονομερώς για την εισαγωγή ειδικών κατηγοριών υπεράριθμων φοιτητών με κριτήριο τα G.C.E.s. (παράγραφος 3). Η αναφορά αυτή του Υπουργού δε νομιμοποιεί τις ενέργειες του Πανεπιστημίου Κύπρου, αλλά ακόμη λιγότερο τις προτάσεις του Υπουργού, οι οποίες παραβιάζουν το πνεύμα του νομοθέτη περί Παγκύπριων Εξετάσεων, ενώ καταδεικνύει ποιοι ευθύνονται για τη σημερινή κρίση.
δ). Η πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού καταστρατηγεί κατάφωρα την ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής των Αντιπροσώπων της 13ης Μαΐου 2008, με την οποία συμφώνησαν, τότε, όλα τα πολιτικά κόμματα, ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, τα δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου και η ΟΕΛΜΕΚ.
ε). Θα αναμέναμε από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, πρώτιστα να ασχοληθεί με τα σοβαρά προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης και της δημιουργίας ενός ισότιμου και δίκαιου τρόπου εισαγωγής των αποφοίτων των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων στα δημόσια Πανεπιστήμια του τόπου μας. Αντ’ αυτού, δίνει δυστυχώς προτεραιότητα στη ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων, που αφορούν τους αποφοίτους της ιδιωτικής εκπαίδευσης και τους κατόχους ξένων πιστοποιητικών πρόσβασης (G.C.E.ς) και παραπέμπει τη ρύθμιση του συνολικού ζητήματος της πρόσβασης σε βάθος χρόνου.
στ). Η πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού είναι ασύμβατη με τις αρχές της έκθεσης των Ακαδημαϊκών για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση, αλλά και της Επιτροπής για τα αναλυτικά προγράμματα, διότι αντιτίθεται στο πνεύμα τους για δημόσια εκπαίδευση ίσων ευκαιριών. Η πρόταση αυτή θεωρείται ως προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων σε βάρος του δημόσιου σχολείου, δεδομένου ότι η δημόσια εκπαίδευση βρίσκεται σήμερα σε ένα μεταβατικό στάδιο για αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, οι οποίες θα επηρεάσουν σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό τη δομή και το περιεχόμενο του Λυκειακού Κύκλου. Γι’ αυτό και οποιεσδήποτε ρυθμίσεις που αφορούν στην πρόσβαση στα δημόσια πανεπιστήμια δεν είναι λογικό να συζητηθούν εκτός αυτού του πλαισίου.
ζ). Η αναφορά του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού σε «διεθνή προσόντα πρόσβασης ή προσόντα πρόσβασης άλλων χωρών που δεν διαφέρουν ουσιωδώς από τα εθνικά προσόντα πρόσβασης» είναι τουλάχιστον ατυχής και παραπλανητική, εφόσον καμία επιστημονική μελέτη δεν έχει γίνει για να μπορεί ο Υπουργός να ισχυρίζεται ότι τα G.C.E.s «δε διαφέρουν ουσιωδώς» από τις Παγκύπριες Εξετάσεις. Η ΟΕΛΜΕΚ θεωρεί ότι με τη φράση αυτή επιχειρείται να εξισωθεί ο δείκτης δυσκολίας δύο διαφορετικού τύπου εξετάσεων, παραγνωρίζοντας τις διαφορές στη δομή των εξεταστικών δοκιμίων καθώς και στις συνθήκες διεξαγωγής των εξετάσεων (συχνότητα, χρόνος, επίπεδο θεματολογίας, είδη ασκήσεων, εξεταστέα ύλη, γλώσσα).

2). Η ΟΕΛΜΕΚ διατηρεί θέσεις αρχής επί του θέματος, ότι δηλαδή το θέμα της πρόσβασης στα δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου θα πρέπει να ρυθμιστεί με βάση έναν σύγχρονο ενιαίο τρόπο εισδοχής, ο οποίος θα είναι αξιοκρατικός, δίκαιος, ισότιμος και δε θα περιέχει προνομιακές διαδικασίες πρόσβασης σε βάρος των αποφοίτων των δημόσιων σχολείων και θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κοινωνίας και της εκπαίδευσης στο σύνολό της.

3). Η ΟΕΛΜΕΚ αποδέχεται την εισήγηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού για άμεση έναρξη διαλόγου για έναν ενιαίο σύστημα πρόσβασης στα δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου και δηλώνει την ετοιμότητά της να παρακαθίσει σε ένα συνεχή και εποικοδομητικό διάλογο.

4). Η ΟΕΛΜΕΚ, νοουμένου ότι θα συμφωνηθούν τα πιο πάνω (2 και 3), δηλώνει έτοιμη και δεσμεύεται να προχωρήσει στην άμεση αναστολή των μέτρων που έχει αποφασίσει, εφόσον το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κύπρου αποδεχθούν τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 5 της επιστολής του Υπουργού και δε θα προχωρήσουν σε μονομερείς ενέργειες.

5). Η ΟΕΛΜΕΚ καλεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και τη Βουλή των Αντιπροσώπων να διασφαλίσουν ότι δε θα παραβιαστούν οι μέχρι τώρα ρυθμίσεις που αφορούν την πρόσβαση στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου.

6). Το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ, εκφράζει τη λύπη όλων των εκπαιδευτικών και μελών της για την όποια αναστάτωση έχει προκληθεί ή ενδέχεται να προκληθεί στους τελειόφοιτους μαθητές μας και δηλώνει ευθαρσώς ότι για την αναστάτωση αυτή δεν ευθύνονται οι Εκπαιδευτικοί και η Οργάνωσή τους, αλλά αυτοί που δημιούργησαν την αχρείαστη αυτή κρίση, παραμονές των Παγκύπριων Εξετάσεων.

7). Το Κ.Δ.Σ. της ΟΕΛΜΕΚ επαναβεβαιώνει την προηγούμενη απόφασή του για τα μέτρα τα οποία έχει ήδη εξαγγείλει.Η Πρόεδρος


Ελένη Σεμελίδου

Λευκωσία, 11 Μαΐου 2009
Μόδεστος για το christofias-watch

24 Σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο τους και πάλι Μπράβο τους!!
Αυτό θα πει να παίρνεις αποφάσεις για το ΚΑΛΟ του τόπου χωρίς κομματικές παρεμβάσεις. Συγχαρητήρια στην ΟΕΛΜΕΚ και επιβάλλεται οι μαθητές και οι γονείς να την στηρίξουν!

Στηρίζω Σεμελίδου είπε...

Παιδιά στηρίξτε την κ.Σεμελίδου επειδή το καθεστώς θα προσπαθήσει να την ξεκάνει

Ανώνυμος είπε...

H ΟΕΛΜΕΚ εσhει δικαιο. Το Πανεπιστημίο πρεπει να μην εχει περιορισμους για την εισδοχη φοιτητων απλα πρεπει να καμουν εξομειωση των απολυτηρίων των λυκείων και των εξετασεων. Γιατι μονο το 3% να μπορει να μπει με αυτα τα προσοντα? Εν ρατσιστικον.

Bobby Sands είπε...

σωστός ο χωρικός. εγώ προτείνω να καταργηθεί και η ελληνική γλώσσα και να υιοθετήσουμε την αγγλική, γλώσσα που σήμερα μιλούν οι προδότες των αγωνιστών της ΕΟΚΑ που φυγαδεύτηκαν στην Αγγλία!

επίσης να γίνουμε και προταστάντες και gay, και να λέμε yes-man, yes-sir!

ρε, δεν fuck you λέω γω, bloody μαλάκες;

milosevic είπε...

http://www.skai.gr/master_avod.php?id=81519

Επιτροπή για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Κύπρο είπε...

Το χυδαίο βίντεο του Παπαχελά που προτείνει ο milosevic - κακόβουλα προφανώς - πιο πάνω, παραμένει, μετά από απόφαση της Επιτροπής, γιατί δείχνει ακριβώς τον ανοίκειο πόλεμο που είχε υποστεί ο Τ. Παπαδόπουλος.

Ένας δικηγόρος που είχε γραφείο που ενέγραφε τις μισές εταιρείες της Κύπρου, ενοχοποιείται για δραστηριότητες κάποιων από αυτές. Ως να ήταν ο ίδιος η εταιρεία. Βεβαίως γνωστή η γκεμπελική μέθοδος: "ρίξε ρίξε λάσπη, κάτι θα μείνει".

Αυτή ήταν η χυδαία πολεμική που δεχόταν ο Τ. Παπαδόπουλος.

Ο Ηγέτης μας, που ακόμη και ως σύμβολο ενοχλεί τους ψυθιριστές.

ΡΙΜΑΧΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Και το video που εκάμετε εσείς για τον Πρόεδρο δεν είναι χυδαίο και κακόβουλο;

ΤτουΔδου

Μάρκος είπε...

Το βίντεο δείχνει κάποιες αλήθειες που μπορεί να ενοχλήσουν κάποιους. Είναι απόλυτα φυσιολογικό.

Αλλά αυτοί που ενοχλούνται ας διερωτηθούν ξανα. Τι δείχνει το βίντεο; Φωτογραφίες και άρθρα εφημερίδων τα οποία δεν αμφισβητήθηκαν.

Είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς και για εμάς (επειδή καταργήθηκε η δημοκρατία στην Κύπρο), δυστυχώς και για εσάς (επειδή αυτό είναι το κόμμα που πιστεύετε και ψηφίζετε)

Ανώνυμος είπε...

Η γλωσσα των μαθηματων να ειναι η ελληνικη. Οποιος Ευρωπαιος πολιτης γουσταρει ας ερτει αφου περασει εξετασεις για τα ελληνικα. Τουτος πρεπει να εν ο στοχος για μεναν.

Η αρκη για εξωμοιωση ας γινει με τα GCE τζαι ετσι το πανεπιστημίο θα μπορεσει να αντλησει φοιτητες τζαι που τα ιδιωτικα σχολεια τζαι μπορει να καμει τζαι προσπαθεια να προσελκυσει φοιτητες απο την κυπριακη παροικια του Λονδινου. Τζαι ας ακολουθησουν τζαι τα υπολοιπα σιγα σιγα αναλογα με τις αιτησεις που θα εσhει.

Τουτον μονο προοδον εννα φερει διοτι εννα επιτρεπει στο πανεπιστημιο να επιλεγει τους καλυττερους.

Επισης η δημοσια εκπαιδευση θα αποκτηση μετρο συγκρισης τζαι ετσι εννα δειξει τζαι η ΟΛΜΕΚ την κλαση της.

Bobby Sands είπε...

χωρικέ, σε ποια άλλη χώρα του κόσμου συμβαίνει αυτό;

σου θυμίζω πως τα τζι σι είναι εξετάσεις του αγγλικού κράτους, κι όχι διεθνείς.

το δικό μας αντίστοιχο είναι οι ενιαίες εξετάσεις.

οι γάλλοι έχουν ας πούμε το μπακαλορεά.

antifa είπε...

Εν αργά τωρά bobby, εκοιμήθηκε ο καθηγητής του. Εννα τον ρωτήσει και να μας απαντήσει το πρωί.

Ανώνυμος είπε...

profanos ta provlimata sti pedia einai polla...

h glossa mas einai elliniki....alla sifono me to xorkato oti gt tin isdoxi fititon

oso gia ta gce apo tin stigmi pou ta dexode panepistia opos oxford/cambridge etc den nomizw na einai toso xalia e3etasis...

oso gia na min milame pleon ellinika pou leei o bobby sands nomizw ta paraleme...imaste melos tis ee zoume distixos/eutixos tin pagkosmiopiisi...

oso gia to gegonos na proselkisoume omogeneis apo alles xores d nomizw na einai toso tragiko...sto kato kato milise kanis gia tous tourkokyprious sto english school k ta fees tous?

Ανώνυμος είπε...

Μα η ΟΕΛΜΕΚ δεν αντιδρά στην εισδοχή ομογενών από το εξωτερικό με GCE!

Καταλάβετε το! Το πρόβλημα είναι οι Κύπριοι που μεγαλώνουν στην Κύπρο να μπαίνουν στο πανεπιστήμιο Κύπρου με εξετάσεις της... Αγγλίας!! (ναι Cambridge και το Oxford είναι στην Αγγλία τούτο έλειπε να μεν εδέχουνταν τις εξετάσεις που κάμουν οι ίδιοι!!! :S)

Εν πολλά απλό το θέμα. Τα παιδιά των ιδιωτικών σχολείων να παν να κάμουν ιδιαίτερα όπως κάμουν ούλλα τα υπόλοιπα μωρά και να κάτσουν ενιαίες όπως ούλλα τα υπόλοιπα μωρά. Αλλιώς να ζητήσουν που τα σχολεία τους να εναρμονιστούν με την ύλη των δημοσίων (εγώ ξέρω 2 ιδιωτικά που το κάνουν αυτό) και να κάνουν παράλληλα και GCE. αφού το κάνει 1 ιδιωτικό αυτό πάει να πει μπορούν και τα άλλα. Έτσι τα παιδιά θα έχουν τη καλύτερη ποιότητα του ιδιωτικού (αν αυτό πιστεύουν) και θα μπορούν να παρακαθίσουν σε εξετάσεις της Κύπρου.

Αρκετά πια με τούτη την εξάρτηση μας που τους Εγγλέζους σε ούλλους τους τομείς.

Όσο για τους Τουρκοκύπριους εν ένα άλλο θέμα που πρέπει να συζητηθεί αφού η φοίτηση τους στο English School χορηγείται αν όχι όλη ένα μεγάλο μέρος της από την κυπριακή κυβέρνηση. Δηλαδή πιερώνουμε τους εμείς να πηένουν σε ιδιωτικό σχολείο.

ΜΑΡΙΝΟΣ είπε...

Τα gce είναι αγγλικές εξετάσεις, γι'αυτό και τα αναγνωρίζουν πανεπιστήμια όπως το oxford, cambridge και etc αγγλικά πανεπιστήμια. Δεν αναγνωρίζονται ως κριτήριο εισδοχής στα πανεπιστήμια της Γαλλία, της Γερμανίας και etc ευρωπαϊκών, αμερικών και ιαπωνικών πανεπιστημίων.

Εγώ πιστεύω ότι τούτη η ιστορία με τα gce γίνεται στα πλαίσια του μνημονίου συνεργασίας του Χριστόφια (και όχι της Κύπρου) με την Αγγλία. Ο άνθρωπος είναι εγγλεζάκι, είναι αμερικανάκι. Αυτοί νομιμοποιήσαν την λειτουργία του κόμματος του, αυτοί τον έβγαλαν Πρόεδρο, με αυτούς προσπαθεί να τσιμεντώσει το ναι.

Αυτό το αντιλαμβάνεται ο μέσος Κύπριος πολίτης ή η προπαγάνδα του ΔΗΣΑΚΕΛ το επισκιάζει;

Πλαστήρας είπε...

Πότε θα σταματήσουμε να προσκυνούμε την μητριά Αγγλία; Τόσο ο "εθνικόφρων" Συναγερμός, όσο και το "αντιιμπεριαλιστικό" ΑΚΕΛ. Τέτοιο "αριστερό", "επαναστατικό" κόμμα δεν ξαναυπήρξε στην ιστορία.
God save the Queen.

Ανώνυμος είπε...

Το πρόβλημα της ΟΕΛΜΕΚ δεν είναι η Ελληνικότητα μας ούτε η γλώσσα μας που θα χαθεί αν πάρουν παιδιά στο πανεπιστήμιο με GCE Αγγλικών. Το πρόβλημα τους είναι ότι εννα χάσουν τα ιδιαίτερα που κάμνουν τζιαι επίμένουν τόσο πολύ για αυξήσουν τα εισοδήματα τους και με αυτούς το ιδιωτικών.

Πικροδάφνη

ΡΗΓΑΣ είπε...

Δεν γίνεται η δευτεροβάθμια εκπαίδευση να δουλεύει για την τριτοβάθμια. Άλλος ο ρόλος της μιας και άλλος της άλλης.

Όλο το Λύκειο δουλεύει για να προετοιμάσει τους μαθητές του για τις εισαγωγικές. ΔΕΝ είναι αυτός ο ρόλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο. Ο ρόλος είναι να δωθεί στους μαθητές (και κατ'επέκταση στην κοινωνία) μια γενική μόρφωση.

Πρέπει να απεγκλωβιστεί η δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το παν-μιο.

Το τί θα κάνει κάποιος που τελειώνει το Λύκειο είναι ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

Επιπλέον, το Παν-μιο Κύπρου όπως και το ΤεΠαΚ πρέπει να βάζουν τα ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ κριτήρια εισδοχής τα οποία να ισχύουν ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ τους υποψήφιους.

(Καλή η ανακοίνωση της ΟΕΛΜΕΚ, αλλά διαφωνώ με την έννοια της "θετικής διάκρισης." Εκεί που έχει εφαρμοστεί (ΗΠΑ), απέτυχε. Αλλά αυτό είναι πολύ διαφορετικό θέμα.)

Ρήγας

Bobby Sands είπε...

ρε ανόητη πικροδάφνη, ποιος θα κάνει φροντιστήριο για τα τζι-σι; πάλι οι καθηγητές! Πες στο κατηχητικό που πας να σου αλλάξουν επιχειρήματα.

ο φιλόλογος ιδιαίτερα για τα τζι-σι ελληνικών, ο μαθηματικός για τα τζι-σι μαθηματικών κ.ο.κ.

πριν ανοίγετε το στόμα μας, βάλτε το σκατό σας σε λειτουργία γαμώτο

Ανώνυμος είπε...

Οδυσσέας Ελύτης
Από το Άξιον Εστί:
Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνικήΤη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική.
το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου...

Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου...

Εκεί σπάροι και πέρκες
ανεμόδαρτα ρήματα
ρεύματα πράσινα μες στα γαλάζια
όσα είδα στα σπλάχνα μου ν' ανάβουνε
σφουγγάρια, μέδουσες

με τα πρώτα λόγια των Σειρήνων

όστρακα ρόδινα με τα πρώτα μαύρα ρίγη...

Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα μαύρα ρίγη...

Εκεί ρόδια, κυδώνια
θεοί μελαχροινοί, θείοι κ' εξάδελφοι
το λάδι αδειάζοντας μες στα πελώρια κιούπια.
Και πνοές από τη ρεμματιά ευωδιάζοντας
λυγαριά και σχίνο

σπάρτο και πιπερόριζα

με τα πρώτα πιπίσματα των σπίνων

ψαλμωδίες γλυκές με τα πρώτα-πρώτα Δόξα Σοι...

Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα-πρώτα Δόξα Σοι!..

Εκεί δάφνες και βάγια
θυμιατό και λιβάνισμα

τις πάλες ευλογώντας και τα καριοφίλια

στο χώμα το στρωμένο με τ' αμπελομάντιλα ,

κνίσες, τσουγκρίσματα

και Χριστος Ανέστη

με τα πρώτα σμπάρα των Ελλήνων!
Αγάπες μυστικές με τα πρώτα λόγια του Ύμνου...

Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα λόγια του "Υμνου !..

Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική.....Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου...Ακουτε ξενοπροσκυνητες βουλευτες του ΔΗΣΑΚΕΛ,ΝΤΡΟΠΗ !!! ΔΕν Βρεχει, σας φτυνουν ολοι

Ανώνυμος είπε...

@Boby

Μπορεις να ψαξεις τα κριτηρια εισδοχης στα πανεπιστημια για να βρεις τι γινετε σε αλλες χωρες αν σε ενδιαφερει το θεμα. Οτι τζαι ναν τον αποτελεσμα της ερευνας σου απλα να θυμασε οτι τιποτα δεν θα αλλαζε με την λογικη "αφου κανενας δεν το καμνει γιατι να το καμουμεν εμεις" διοτι ολες οι καινοτομες ιδεες θα εθαφκουνταν (οΐ πως θεωρω την ιδεα να προσελκυεις τους καλυττερους φοιτητες απο παντου καινοτομαν)

Εν ειπα οτι το πανεπιστημιο πρεπει να δεχεται φοιτητες μονο με GCE αλλα οτι πρεπει να δεχεται φοιτητες τζαι με αλλους τροπους τζαι που αλλες χωρες αναλογα με τις αιτησεις. Βρισκω λογικο τουτο το ανοιγμα του πανεπιστημιου να γινει με τα GCE για τους λογους που ειπα πιο πανω. Το οτι τα GCE εν αγγλικες εξετασεις εν με ενοχλη. Ο λογος που τα εθκιαλεξα εννεν διοτι εν αγγλικα αλλα γιατι εκει υπαρχει δεξαμενη για να αντλησεις φοιτητες.

Τζαι τι εν τουτον το εν γινετε να μπαινουν κυπριοι που πηγενουν σε λυκειο στην κυπρο με GCE. Απο την στιγμη που γινεται η εξομοιωση τζαι φκαινει η αποφαση ισχυει για ολους. Δηλαδη το πανεπιστημιο Κυπρου πρεπει να παιρνει φοιτητες για μεταπτυχιακα μονο που το εξωτερικο τζαι οχι απο τα κυπριακα ιδιωτικα πανεπιστημια?

@ΡΗΓΑΣ

+10000 Ειπες τα μιαν ομορφκια.

Bobby Sands είπε...

Χωρικέ, για το επιχείρημά σου σχετικά με τις καινοτόμες ιδέες, θα απαντήσω λέγοντας πως δεν νομίζω η Γαλλία, η Γερμανία και οι ΗΠΑ που δεν δέχονται τα Τζι-σι να είναι πιο συντηρητικές από εμάς.

Το κράτος θα πρέπει να έχει σαν προτεραιότητα τους μαθητές του δωρεάν δημόσιου σχολείου. διότι διαφορετικά είναι σαν να λέει, "είτε θα φάτε το γ...σι των ενιαίων, είτε θα μπείτε από την πίσω πόρτα με τα τζι-σι, φοιτώντας σε ιδιωτικό σχολείο".

Υπάρχουν επίσης κλάδοι, όπως αυτοί των ανθρωπιστικών σπουδών (φιλολογία, ιστορία, αρχαιολογία) που θα είναι έγκλημα να δεχτούν μαθητές απλώς με ένα τζι-σι στα μόντερν γκρικ, κι όχι με αρχαία, νέα, ιστορία και λατινικά. διότι αυτοί αύριο θα διδάσκουν στα παιδιά μας φιλολογικά μαθήματα, κι εγώ προσωπικά ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, όπως φαντάζομαι ούτε κι εσύ τους θέλεις.

ΡΗΓΑΣ είπε...

Μπόμπυ, ανοίγεις ένα θέμα κάπως διαφορετικό (αυτό των προσώντων των εκπαιδευτικών) που είναι πολύ σημαντικό.

Ούτε εγώ τα παιδιά μου θέλω να τα διδάσκει κάποιος που σπούδασε "αγωγή" στα δικτατωρικά καθεστώτα της ανατολικής ευρώπης, που μπήκε (και βγήκε) με κομματικά και ιδεολογικά κριτήρια σε /ειδικά παν-μια για ξένους υπότροφους/ των "φίλων κομμουνιστικών κομμάτων" της δύσης και μάλιστα που σπόυδασε ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ αφού όποιος πολίτης των χωρών αυτών εξέφραζε διαφωνία ή δυσφορία με το καθεστώς υπέγραφε και την καταδίκη του να μην μπορεί να σπουδάσει ποτέ.

ΤΙ είδους αγωγή μπορούν να διδάξουν αυτοί στα παιδιά μας; ΤΙ είδους ιστορία και τί είδους Ελληνικά;

Ρήγας

Ανώνυμος είπε...

kala gt oi omogeneis na mbenoun me alla kritiria?

oso gt ti gallia/germania tha prepi na apodi3is oti milas ti glosa tous os ena vathmo....

oso gia ta gce den ine mono dexta sti agglia alla k sti usa...

Πλαστήρας είπε...

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε με τη διαδικασία του ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ κανονισμούς που θα ισχύσουν σε ένα χρόνο!!!!!!

Έχετε δει μεγαλύτερη αντίφαση και μεγαλύτερη γελοιότητα και υποκρισία;;;