«ΓΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΟΥΛΗΣΑΤΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΗ ΜΙΣΗ» - ΜΕΡΟΣ Β’

Τρίτη, 27 Απριλίου 2010

Εμπλουτίζουμε το πρώτο μέρος με περισσότερα αποσπάσματα

Το ΑΚΕΛ, ένας από τους κυριότερους εργοδότες στο νησί μας, με πολλές επιχειρήσεις και με το διακρατικό εμπόριο με τις ανατολικές χώρες στα χέρια του, το κόμμα της διείσδυσης και όχι της πάλης, ανύπαρκτο στον αντιαποικιακό αγώνα του ’55 – ’59, στον αντιχουντικό αγώνα, ανύπαρκτο και στον αντικατοχικό αγώνα και από τους βασικούς πρωθητές της ηττοπάθειας και του συμβιβασμού, με αυτό το σύνθημα διαχρονικά προσπαθεί να αποποιηθεί των όποιων ευθυνών του για τη σημερινή κατάσταση, και να ρίξει ολοκληρωτικά την ευθύνη σε όλους τους άλλους.

Επειδή το προσωπείο που θέλει να παρουσιάσει, το ιστορικά καθαρό, αποτελεί προπαγάνδα, προς αποκατάσταση της ιστορικής πραγματικότητας, παρατίθενται τεκμηριωμένα στοιχεία που θα αναστατώσουν τους "Καθοδηγητές":

Επαναλαμβάνουμε πως ολόκληρος ο Ελληνικός πληθυσμός της Κύπρου ομόφωνα και ολόψυχα επιθυμεί την Ένωση του με την Ελλάδα, μα αν τυχόν υπάρχει και παραμικρή αμφιβολία, ένα ελεύθερο δημοψήφισμα, κάτω από την επίβλεψη του ΟΗΕ θα διαλύσει όλες τις αμφιβολίες.

[1949]
Διατελούμε μ' εχτίμηση
Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού, ο Δήμαρχος
Κ.ΠΑΡΤΑΣΙΔΗΣ
Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Αμμοχώστου, ο Δήμαρχος
Α.ΑΔΑΜΑΝΤΟΣ
Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρνακας, ο Δήμαρχος
Λ.ΣΑΝΤΑΜΑΣ
Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Μόρφου, ο Δήμαρχος
Π.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Εκ μέρους του Ανωτάτου Συμβουλίου του Ε.Α.Σ.
Μ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ
Ε.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΟ
Α.ΖΙΑΡΤΙΔΗΣ
Εκ μέρους της Παγκύπριας Ένωσης Μικροκαταστηματαρχών
Κ.ΚΑΚΟΥΛΛΗΣ
Εκ μέρους της Παγκύπριας Δημοτικής Ένωσης Γυναικών
ΚΑΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Εκ μέρους της Ανορθωτικής Οργάνωσης Νεολαίας (ΑΟΝ)
ΧΡ.ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ

(Ιστορική Εγκυκλοπαίδεια της Κύπρου, 1878 - 1978, Περίοδος 1946 - 1954, ό.π. σελ.262)

"Υποστήριξη του αγώνα του κυπριακού λαού για Αυτοδιάθεση σημάνει υποστήριξη του αγώνα για Ειρήνη. Η αυτοδιάθεση είναι προς το συμφέρον των Ελλήνων και των Τούρκων Κυπρίων και προς το συμφέρον του βρεττανικού λαού, που μαζί με όλους τους άλλους λαούς θέλουν να ζήσουν μια ειρηνική κι ευτυχισμένη ζωή".

"Ο Ελληνικός λαός γνωρίζει ότι είναι προς το συμφέρον του λαού της Κύπρου Ελλήνων και Τούρκων να καταστεί η Κύπρος κέντρον ειρήνης και όχι εστία πολέμου και βάση επιθέσεων εναντίον των λαών που αγωνίζονται για την εθνική τους λευτεριά... Πρέπει να δοθεί στην Κύπρο το αναφαίρετο δικαίωμα της αυτοδιάθεσης: Όταν γίνει αυτό δεν θα υπάρχουν εσωτερικές ταραχές σ'αυτό το ωραίο νησί. Η ειρήνη θα βασιλέψει και η Κύπρος, απαλλαγμένη από στρατιωτικές βάσεις θα γίνει εστία ειρήνης και φιλίας στην μέση Ανατολή".

Αντώνης Αμπατιέλος
Χαραυγή, 4 Ιουλίου 1964


"...Ιδιαίτερη σημασία είχε η επέμβαση του Άγγλου βουλευτή κ.Φενέρ Μπρόκγουεη ιδίως γιατί εδήλωσε ότι εκφράζει τις απόψεις του Αγγλικού Εργατικού Κόμματος. Ο κ.Μπροκγουέη υπεστήριξε τα δίκαια του κυπριακού λαού στην Αυτοδιάθεση,
κατεδίκασε κάθε σκέψη διαμελισμού οποιασδήποτε μορφής σαν απαράδεχτη από άποψη διεθνούς δικαίου και σαν ανεφάρμοστη και επεσήμανε ότι αιτία του κακού είναι η παρουσία βρεττανικών βάσεων στην Κύπρο".

Φενερ. Μπροκγουέη (Βουλευτής Εργατικού Κόμματος Αγγλίας)
Χαραυγή 4 Ιουλίου 1964

"Διερμηνεύοντας τα αισθήματα των Ελλήνων οικοδόμων και ξυλουργών εκφράζομεν την πλήρη αλληλεγγύη και συμπαράσταση μας στον δίκαιο αγώνα σας για Αυτοδιάθεση της Κύπρου".

Χαραυγή 15/2/1964

"Μερικοί προσπαθούν να σπείρουν σύγχιση και δυσπιστία όσον αφορά την έννοια της αδέσμευτης ανεξαρτησίας. Για να εκλείψει οποιαδήποτε σύγχιση ή παρεξήγηση ξεκαθαρίζουμε ότι η γραμμή της αδέσμευτης ανεξαρτησίας είναι ουσιαστικά η γραμμή εκπλήρωσης των εθνικών πόθων του λαού μας, η γραμμή της Ένωσης. Όσον αφορά το ΑΚΕΛ θα ψηφίσει ΕΝΩΣΗ στην περίπτωση που ο λαός θα κληθεί με δημοψήφισμα να αποφασίσει το μέλλον του και γι'αυτό δεν μπορεί να υπάρξει καμμιά αμφιβολία".

Ανδρέας Φάντης - Βουλευτής ΑΚΕΛ
Χαραυγή 7 Ιουλίου 1964


Στρατευμένα ΕΔΟΝόπουλα παρουσιάζουν στον "Καθοδηγητή" τη ζωγραφιά που είχαν ως εργασία για το σπίτι.

"Η μοναδική σωστή και η μοναδική αποδεκτή πατριωτική πολιτική είναι η αδέσμευτος ανεξαρτησία, η κατάργησις όλων των ξένων βάσεων, η απομάκρυνσις των ξένων στρατευμάτων, ο τερματισμός όλων των ξένων επεμβάσεων, έτσι που ο κυπριακός λαός να ενασκήση το αναφαίρετον δικαίωμα της αυτοδιαθέσεως και να πραγματοποιήση την ανόθευτον Ένωσιν".

Εζεκίας Παπαϊωάννου Γ.Γ. του ΑΚΕΛ ομιλία στην ολομέλεια της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ
(29 Ιουνίου, 1965)


Το κόμμα μας εχει από τον καιρό της ίδρυσης του σαν γραμμή του την εθνική αποκατάσταση του κυπριακού λαού, την Ένωση του με την Ελλάδα. Αυτή η γραμμή επιβεβαιώθηκε απ'όλα τα συνέδρια του κόμματος μας και θα επιβεβαιωθεί και από το 11ο Συνέριο.

(στο βιβλίο "Ενδέκατο Συνέδριο του ΑΚΕΛ 3-6 του Μάρτη 1966.
Έκθεση δράσης της Κ.Ε. και της Κ.Ε.Ε. του ΑΚΕΛ" σελ.43)


"Ενωτικοί είναι όλοι οι Έλληνες Κύπριοι ως και άλλοτε διεκήρυξα. Προς την Ελλάδα θα έχωμεν πάντοτε εστραμμένην την ψυχήν και την καρδίαν. Ελληνικά ιδανικά θα διαπνέουν πάντοτε την σκέψιν μας και την συνείδησιν μας. Και αν μη εξαρτώμενοι από ημάς παράγοντες και καταστάσεις δεν καθιστούν δυνατήν την Ένωσιν τούτο δεν σημαίνει ότι θα παύσωμεν να είμεθα Έλληνες. Δια μέσου των αιώνων παραμείναμε Έλληνες και Έλληνες θα παραμείνωμεν".

Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ'
Χαραυγή 9.2.73
Ομιλία Προεδρικών Εκλογών


"Απουσιάζων εις εξωτερικόν επληροφορήθην καθ'οδόν θριαμβευτικών επανεκλογήν σας. Εύχομαι ευτιχίαν κυπριακού λαού και ολοκλήρωσιν εθνικών πόθων".

Γεώργιος Αθανασιάδης Νόβας
Χαραυγή 13.2.73
Τηλεγράφημα προς Μακάριο


"Κατά την συνάντηση αντηλλάγησαν απόψεις γύρω από το Κυπριακό ζήτημα και την καλύτερη διεξαγωγή του Κυπριακού αγώνα. Οι βουλευτές της αριστεράς έθιξαν ιδιαίτερα τα ζητήματα του εσωτερικού μετώπου, της ενότητας του λαού, της ενότητας λαού και κυβέρνησης, της διεθνούς διαφώτισης και συμπαράστασης, και της δια μέσου του ΟΗΕ κατάργησης όλων των δεσμεύσεων και εξασφάλισης του διακιώματος της αυτοδιάθεσης".

"Κατά την συζήτηση τονίστηκε και από τις δύο πλευρές, ότι είναι ααραίτητη για την επιτυχή διεξαγωγή του αγώνα, για την αυτοδιάθεση, η καθολική ενότητα του λαού, ανεξαρτήτως ιδεολογικών ή προσωπικών διαφορών, τονίστηκε ακόμα η ανάγκη της ειρηνικής συμβίωσης με τους Τούρκους της Κύπρου".

Κοινή διακήρυξη των βουλευτών του ΑΚΕΛ: Παπαϊωάννου, Μιχαηλίδη, Ποταμίτη, Δημητριάδη και Στρατηγού Γ.Γ.Διγενή.
Χαραυγή 2 Ιουλίου 1964


Τα πιο πάνω αποσπάσματα, πάρθηκαν από το βιβλίο «Για την Εθνική Ολοκλήρωση την Αυτοδιάθεση Ένωση», των Σάββα Παύλου, Λάκη Πίγγουρα και Βάσου Φτωχόπουλου, που εκδόθηκε το 1983 από τις εκδόσεις «Αιγαίον».


Η ανακολουθία των δηλώσεων των στελεχών του ΑΚΕΛ, τότε και σήμερα, μπορεί να προσδώσει άραγε σε αυτό το κόμμα κάποιο ίχνος αξιοπισίας; Όταν ένα κόμμα ντρέπεται για το παρελθόν του, προσπαθώντας να αποτάξει τον πόθο του για ένωση με τη «Μητέρα Ελλάδα», και την οργανωμένη του πάλη για την επίτευξη αυτού του στόχου, είναι τουλάχιστον ντροπή και αίσχος να ενοχοποιεί τους τότε συναγωνιστές του, ότι πουλήσανε την Κύπρο τη μισή.


ΕΥΑΓΟΡΑΣ - για το christofias - watch

17 Σχόλια:

Σοφός είπε...

Αγαπητέ Ευαγόρα πολύ καλή έρευνα έκανες και συγχαρητήρια.

Φίλτατοι Επίτροποι, να σας συγχαρώ όλους που ξεκινήσατε εκστρατεία εναντίον των διακοινοτικών συνομιλιών.

Θα ανοίξω κι εγώ ένα account στο facebook για να εγγραφώ μέλος στο group. Μπράβο, μπράβο!

Kokoui είπε...

Πόσο κτηνό του πελάου,πρέπει να είναι άραγε ο περιβόητος σχολιαγράφος «αρχιεπίσκοπος», ώστε έτσι να πιστεύκει του «αριστερού» Χριστόφια ,ότι θα του φέρει «κυπριακή λύση» και μάλιστα χωρίς «ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα», μαζί με τον νεοεκλεγέντα Έρογλου;Δεν κατάλαβε άραγε ο αγαπητός «αρχιεπίσκοπος» ότι ο Άη Βασίλης πέθανε;

ΚΗΡΥΚΑΣ είπε...

ΦΟΒΕΡΟΟΟΟΟ!!
Ο ΚΕΡΑΤΟΥΚΛΗΣ ΑΝΕΦ ΟΡΙΩΝ, ΑΡΧΙΜΟΥΦΤΗΣ-ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΤΥΝΕΙ ΚΑΤΑΜΟΥΤΡΑ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΕΛΙΚΤΟ "ΠΑΤΕΡΟΥΛΗ" ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ.

ΤΟ ΚΕΡΑΤΟ ΜΑΛΛΟΝ ΤΟΝ ΕΧΕΙ ΒΑΡΕΣΕΙ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ.

ΕΙΠΕ Ο ΑΝΕΦΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΕΡΑΤΑΣ ΟΤΑΝ ΡΩΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΝΕΚΟΥΣ ΑΝΤΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ-- " διέσωσαν τη λογική στο ΑΚΕΛ και η εξέλιξη του Κυπριακού έκτοτε έδειξε ότι είχαν απόλυτο δίκιο,γιατί χάσαμε και τ'αυγά και το καλάθι!"

ΔΗΛΑΔΗ ΡΕ ΚΕΡΑΤΟΥΚΛΗ ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΣ?
ΟΤΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΗΤΑΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ? ΟΤΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ ΑΠΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ Ο ΕΥΕΛΙΧΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ ΗΤΑΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ? ΟΤΙ Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΑΚΕΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΧΙ (70% ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΝΟΜΙΖΩ) ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΙ? ΘΑΥΜΑΣΕ ΜΕΤΑΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΑΚΕΛΙΚΟΙ ΤΟΝ ΑΝΕΦ ΟΡΙΩΝ- ΑΝΕΦΠΙΣΚΟΠΟ ΚΕΡΑΤΑ ΝΑ ΣΑΣ ΦΤΥΝΕΙ ΚΑΤΑΜΟΥΤΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥΣ. ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΑΚΕΛΙΚΟΙ.

ΤΟ ΚΕΡΑΤΟ ΤΟΝ ΕΧΕΙ ΒΑΡΕΣΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΖΕΙ ΓΙΑ ΣΑΣ. ΝΑ ΤΟΝ ΧΑΙΡΕΣΤΕ.
ΠΡΟΔΟΣΕΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΟΥ, ΠΡΟΔΟΣΕΣ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΣΟΥ, ΠΡΟΔΟΣΕΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΡΟΔΙΔΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΚΕΛΙΚΟΥΣ...Ε ΚΑΛΑ ΣΟΥ ΕΚΑΝΕ Η 50ΡΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΔΟΣΕ ΕΣΕΝΑ, ΚΕΡΑΤΟΥΚΛΙ.
ΜΜΜΜΜΜΜΜ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

/Το Μαγγανοπήγαδο είπε...

Κοκούϊ, εν κουτσιά ο άνθρωπος, έσιει ένα αίπη. Δε που το ψευδώνυμο του τζαι κρίνε. Το φαινόμενο που προσπαθεί να σατιρίσει οφείλετε στο AKEL! Αχαχαχα εν κρίμα όμως το καημένο όπως τζαι ο πτδ (πρόδοτης της Δημοκρατίας) εν κρίμα.

ΑΙΑΝΤΑΣ είπε...

εβλεπα τον Λαζοπουλο αποψε και ενα απο τα κομματια του ηταν μια εφ'ολης της υλης επιστολη του Μικη Θεοδωρακη σχετικα με τα τεκταινομενα σε Ελλαδα και Κυπρο και το τι γραφει και αναφερει ειναι συγκλονιστηκα!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Παρακαλω την επιτροπη αν μπορεσει να την αναρτησει για να μαθουν οι εκφυλοι δηθεν αριστεροι της Κυπρου πως πρεπει ενας αριστερος να συμπεριφερεται , να αγωνια και να πονα την πατριδα και το ΕΘΝΟΣ ΤΟΥ. Ο ΘΕΙΔΩΡΑΚΗΣ να υποθεσω πως ειναι ΕΘΝΟΚΟΥΜΜΟΥΝΙΣΤΗΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Γιατι οποιος νοιαζεται για την εθνικη υποσταση και επιβιωση πρεπει να δαιμονοποιειται?????????????

ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ. Καιρος να αποκτησει επιτελους αριστερα η Κυπρος. Μια αριστερα που ξερει να αγωνιζεται για την πατριδα, το εθνος και τα δικαια του λαου με καθε κοστος και θυσια.

Διεβαστε την επιστολη και θα καταλαβετε πως δεν βλεπουμε φαντασματα αλλα ενας ευαισθητοποιημενος πολιτης με τον κοινο νου μπορει να καταλαβει το βρωμικο παιχνιδι που εχει στηθει ταυτοχρονα σε Κυπρο και Ελλαδα με 3 στοχους.
1)Τεμαχιοποιηση της Ελλαδας
2)Μετατροπη της Κυπρου σε προτεκτορατο
3)Κλοπη των πετραιλαικων θαλασσιων κοιτασματων σε Αιγαιο και Κυπρο

ΚΗΡΥΚΑΣ είπε...

ακουσα και εγω τον λαζοπουλο να διαβαζει την επιστολη του μεγαλου Ελληνα, του μεγαλου Πατριωτη, του Αγωνιστη και Πατριωτη, του αληθινου φιλου της Κυπρου του Μικη Θεοδωρακη.
Λεει αληθειες και ξυνει πληγες. Προκαλει τους στρουθοκαμηλιζοντες πολιτικαντηδες και ωχ-αδερφισμενους Ελληνες και Κυπριους.
Για αλλη μια φορα τολμα να ενοχλει αυτους που κοιμουνται και αυτους που προσπαθουν να μας κοιμισουν.
Υποκλινομαστε για αλλη μια φορα μπροστα στην Τολμη και το Μεγαλειο της Ψυχης του Μικη Θεοδωρακη.
παρακαλω με την σειρα μου την επιτροπη οπως αναρτησει την επιστολη του Μικη Θεοδωρακη.

Πλαστήρας είπε...

Συγχαρητήρια Ευαγόρα για την ανάρτηση σου. Απλά να προσθέσω ότι πρόσφατα κυκλοφόρησαν ακόμα 2 βιβλία της σειράς "Μικρή Κυπριακή Βιβλιοθήκη" από τις Εκδόσεις Αιγαίον, του ιστορικού Ανδρέα Μακρίδη που αποκαλύπτουν άγνωστα και συγκλονιστικά ντοκουμέντα της Ενωτικής πολιτικής του AKEL.

Το συγκλονιστικό είναι το πάθος με το οποίο το ΑΚΕΛ τάσσεται υπέρ της Ενώσεως! Για παράδειγμα αναφέρω το εξής:

"Πολικός Αστέρας του Κόμματος και των Λαϊκών Οργανώσεων ήταν και παραμένει η ΕΛΛΑΔΑ με τις λαμπρές παραδόσεις της και την δοξασμένη ιστορία της".
ΚΕ ΑΚΕΛ 1945

Αυτό που εξοργίζει για την υποκρισία του σημερινού AKEL είναι ότι προσπαθεί να θάψει όλα αυτά. Τίποτα δε διδάσκονται από αυτά στα Εδονόπουλλα στις κατασκηνώσεις της ΕΔΟΝ, ενώ τους φλομώνουν τα μυαλά με άλλα γεγονότα της ιδίας περιόδου ήσσωνος σημασίας, όπως οι κοινές απεργίες Ε/Κ και Τ/Κ...

Ανώνυμος είπε...

http://goo.gl/EncA

Σε δήλωση «εφ΄ όλης της ύλης» προχώρησε σήμερα ο Μίκης Θεοδωράκης αναφερόμενος σε μια σειρά θεμάτων που απασχολούν τον ελληνισμό στο σύνολό του σήμερα. Η δήλωση έχει ως εξής:

arxiepiskopos είπε...

Ώπα,νέο φρούτο στο μπλογκ!Kokoui,κράτα λλίον πισινήν,μάνα μου,τζιαι η πολλή σχέση με Τσιέλεπο,Μαγγανοπήγαδο,Πενταρόγιωρκο και Αίαντα θα σε κατατάξει στην κλίμακα νοημοσύνης τους.Και-πίστεψέ με-τίποτε πιο εξευτελιστικό απ'αυτό δεν μπορεί να σου συμβεί!

ΚΗΡΥΚΑΣ είπε...

ΦΟΒΕΡΟΟΟΟΟ!!
Ο ΚΕΡΑΤΟΥΚΛΗΣ ΑΝΕΦ ΟΡΙΩΝ, ΑΡΧΙΜΟΥΦΤΗΣ-ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΤΥΝΕΙ ΚΑΤΑΜΟΥΤΡΑ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΕΛΙΚΤΟ "ΠΑΤΕΡΟΥΛΗ" ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ.

ΤΟ ΚΕΡΑΤΟ ΜΑΛΛΟΝ ΤΟΝ ΕΧΕΙ ΒΑΡΕΣΕΙ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ.

ΕΙΠΕ Ο ΑΝΕΦΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΕΡΑΤΑΣ ΟΤΑΝ ΡΩΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΝΕΚΟΥΣ ΑΝΤΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ-- " διέσωσαν τη λογική στο ΑΚΕΛ και η εξέλιξη του Κυπριακού έκτοτε έδειξε ότι είχαν απόλυτο δίκιο,γιατί χάσαμε και τ'αυγά και το καλάθι!"

ΔΗΛΑΔΗ ΡΕ ΚΕΡΑΤΟΥΚΛΗ ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΣ?
ΟΤΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΗΤΑΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ? ΟΤΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ ΑΠΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ Ο ΕΥΕΛΙΧΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ ΗΤΑΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ? ΟΤΙ Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΑΚΕΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΧΙ (70% ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΝΟΜΙΖΩ) ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΙ? ΘΑΥΜΑΣΕ ΜΕΤΑΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΑΚΕΛΙΚΟΙ ΤΟΝ ΑΝΕΦ ΟΡΙΩΝ- ΑΝΕΦΠΙΣΚΟΠΟ ΚΕΡΑΤΑ ΝΑ ΣΑΣ ΦΤΥΝΕΙ ΚΑΤΑΜΟΥΤΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥΣ. ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΑΚΕΛΙΚΟΙ.

ΤΟ ΚΕΡΑΤΟ ΤΟΝ ΕΧΕΙ ΒΑΡΕΣΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΖΕΙ ΓΙΑ ΣΑΣ. ΝΑ ΤΟΝ ΧΑΙΡΕΣΤΕ.
ΠΡΟΔΟΣΕΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΟΥ, ΠΡΟΔΟΣΕΣ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΣΟΥ, ΠΡΟΔΟΣΕΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΡΟΔΙΔΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΚΕΛΙΚΟΥΣ...Ε ΚΑΛΑ ΣΟΥ ΕΚΑΝΕ Η 50ΡΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΔΟΣΕ ΕΣΕΝΑ, ΚΕΡΑΤΟΥΚΛΙ.
ΜΜΜΜΜΜΜΜ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ΑΙΑΝΤΑΣ είπε...

Επιστολή προς τον πρωθυπουργό Γεώργιο Α. Παπανδρέου απέστειλε ο Νομάρχης Χίου Πολύδωρος Λαμπρινούδης, με την οποία επικαλούμενος "τη δύσκολη οικονομική συγκυρία ζητά να εξεταστεί το θέμα της κατάργησης της βίζας για τους Τούρκους πολίτες".
Στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία και στην πανεθνική προσπάθεια για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα η ανάπτυξη του τομέα του τουρισμού. Ειδικά για τα ακριτικά νησιά μας, η τουριστική ανάπτυξη αποτελεί σημαντική παράμετρο της συνολικής αναπτυξιακής προσπάθειας που καταβάλλεται από επιχειρήσεις και τοπικούς φορείς, υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ο κ. Πολυδώρου.

Ένα τέτοιο μέτρο θα είχε ευεργετική επίδραση στην τόνωση της τουριστικής κίνησης των νησιών μας δημιουργώντας πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην τοπική οικονομία, σημειώνει χαρακτηριστικά ο Νομάρχης.

Το νομάρχη Χίου δεν φαίνεται να τον απασχολεί κανένα πρόβλημα εθνικής ασφάλειας. Ούτε το γεγονός ότι μπορεί το νησί του να κατακλυστεί από μόνιμους Τούρκους κατοίκους. To μόνο που τον ενδιαφέρει είναι "η ανάπτυξη του τουρισμού" η οποία μπορεί κατ'αυτόν να προέλθει μόνο από την Τουρκία. Το γιατί οι πραγματικοί Τούρκοι τουρίστες θα προτιμήσουν την Χίο που οι τιμές είναι 50% ακριβότερες από την χώρα τους δεν μας το λέει.

Όλα αυτά για μια χούφτα ευρώ. Βέβαια, κάτι μας λέει ότι ο νομάρχης της Χίου δεν έχει ενεργήσει μόνο του. Κάποια κυβερνητικά κέντρα ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την κατάργηση της βίζας από την Τουρκία προς την Ελλάδα.

Άφεριμ!

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

arxiepiskopos είπε...

Αν και είμαι ακελικός μόνο στα πλυμένα μυαλά σας,να υποδείξω πως η αλλαγή πολιτικής είναι κάτι που όχι μόνο συμβαίνει αλλά και επιβάλλεται,ανάλογα με τις επικρατούσες τη δεδομένη στιγμή περιστάσεις.Για παράδειγμα ο Τάσσος χαρακτήριζε μαζί με το συμπέθερό του τον Ηλιάδη στην εφημερίδα Κήρυκας ως πελλόν που πήρε χιλιάδες ΑTTIVAN το Σπύρο Κυπριανού κι αργότερα,όταν ήθελε να υφαρπάσει το ΔΗΚΟ, τον μετέτρεψε από πελλόν σε μέγα ηγέτη!Αυτόν,με την ίδια λογική,δε θα τον κατηγορήσετε για αλλαγή θέσεων;Εδώ σας θέλω,καβουράκια!

Kokoui είπε...

Σχολιογράφε,θαυμαστή του «κομμουνιστή» από το Δίκωμο αρχιεπίσκοπε,ακόμα να αντιληφθείς, ότι ο ευέλικτος και το κόμμα του,είναι χειρότεροι διχοτομιστές από τα συμπαθέστατα κοπέλλια του Christofias Watch,που τουλάχιστο έχουν τα αρχίδια να λένε αυτό που πιστεύουν, χωρίς ίχνος υποκρισίας;

Επιτροπή για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Κύπρο είπε...

Πληροφορούμε το σχολιογράφο kokoui και το λέμε για χιλιοστή φορά, ότι η Επιτροπή για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Κύπρο, είναι υπέρ της απελευθέρωσης της Κύπρου και απορρίπτει κάθε μορφή διζωνικής ή ντε φάκτο διχοτόμησης.

Για διχοτομιστές, ψάξτε αλλού.

Αλυσίμαχος
Ε.Α.Δ.Κ.

arxiepiskopos είπε...

Κokoui μου,ευχαριστώ που αναγνωρίζεις πως τα κοπέλια του Χριστόφιας-Watch είναι διχοτομιστές που έχουν τα αρχίδια να το λένε!Όπερ έδει δείξαι!!!Για το ερώτημά μου,μούγκα βεβαίως!Τι να πείτε στα αυταπόδεικτα!

Μαρκος Μεταξοπουλος είπε...

"""""""Πληροφορούμε το σχολιογράφο kokoui και το λέμε για χιλιοστή φορά, ότι η Επιτροπή για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Κύπρο, είναι υπέρ της απελευθέρωσης της Κύπρου και απορρίπτει κάθε μορφή διζωνικής ή ντε φάκτο διχοτόμησης.""""""

ταδε εφη εκπροσωπος της ψευδοεπιτροπης. ΠΩΣ?? πρακτικα, ΠΩΣ?? τι να γινει??

Απορια: ποιο ειναι το μοναδικο κομμα κατα του οποιου δεν καταφερθηκε ποτε η ψευδοεπιτροπη?

Μαρκος Μεταξοπουλος είπε...

τα μεγαλα κομματα, κυριοι, δεν ειναι αυτοι που μενουν και εμμενουν στις ιδιες αντιληψεις και ιδιες, αλλα προσαρμοζονται στα ΔΕΔΟΜΕΝΑ και στα ΓΕΓΟΝΟΤΑ. Ναι, το ΑΚΕΛ τοτε ηταν υπερ της ενωσης με την ελλαδα. Και? τωρα λεει οτι θα ηταν λαθος να γινοταν η ενωση, και ευτυχως που δεν εγινε. το να παραδεχεσαι ενα λαθος σε κανει μεγαλο, το να μενεις στις ιδιες πολιτικες και ιδεες (βλεπε ΕΔΕΚ) εχει αποτελεσματα τυπου ΕΔΕΚ. γιατι πρεπει να δικαιολογειται σε καποιον το ΑΚΕΛ δηλαδη? και δη, σε ΕΣΑΣ! τους σωτηρες του τοπου ταυτου!