Ακούει η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ;

Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2010Άραγε ακούει η Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, που φαγώθηκε να απομακρύνει τον Κολοκασίδη από Αν. Πρόεδρο του ΔΗΚΟ (κάτι θα ήξεραν αυτοί, αφού ο ιδεολόγος Κολοκασίδης χαλά τα μέλια της άνομης και καιροσκοπικής ακελοκαρογιανικής συναλλαγής);

Άλλο η απελευθέρωση αστοιχείωτα εδονόπουλα και άλλο η επανένωση. Ταμάμ;

Πράξανδρος για το christofias-watch